Na mestskom úrade informovali o možnostiach financovania rôznych mládežníckych, či športových aktivít

Na mestskom úrade informovali o možnostiach financovania rôznych mládežníckych, či športových aktivít

Školstvo a vzdelávanie     Marek Čulaga, koordinátor práce s mládežou v meste Sereď    
Na Mestskom úrade sa vo štvrtok 15.6.2023 uskutočnil Infoseminár o možnostiach získania finančných prostriedkov na prácu s mládežou, športové aktivity, či vzdelávacie podujatia. Infoseminár bol realizovaný Mestským úradom v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVAM). 
 
Na seminári boli predstavené rôzne finančné programy, s dôrazom na schémy projektov Erazmus+ a Európskeho zboru solidarity, ktoré ponúkajú podporu v týchto oblastiach.
 
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia základných a stredných škôl, ale aj športových klubov zo Serede. Ich prítomnosť preukázala záujem a angažovanosť miestnej komunity pri zlepšovaní podmienok pre mladých ľudí a podpore športových či vzdelávacích podujatí.
 
foto: MsÚ
Na mestskom úrade informovali o možnostiach financovania rôznych mládežníckych, či športových aktivít Na mestskom úrade informovali o možnostiach financovania rôznych mládežníckych, či športových aktivít Na mestskom úrade informovali o možnostiach financovania rôznych mládežníckych, či športových aktivít