Farské agapé pre rodiny s deťmi

Farské agapé pre rodiny s deťmi

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Dňa 18. júna sa v záhrade rehoľných sestier sv. Cyrila a Metoda v Seredi uskutočnil 12.ročník Farského agapé. Príjemná slnečná nedeľa sem prilákala celé rodiny, starších i mladších. 
 
Farské agapé je v našom meste už tradičnou udalosťou, ktorá v sebe spája duchovný rozmer, spoločné stretnutia a umožňuje veriacim vytvárať nové priateľstvá. Podujatie sa konalo symbolicky na Deň otcov, ktorý je považovaný za sviatok oslavujúci otcovstvo, pričom zvýrazňuje vzťah otca k dieťaťu, ako aj jeho úlohu v spoločnosti.
 
Podujatie začalo spoločnou modlitbou, ktorá bola mimo iného venovaná aj arcibiskupovi Jánovi Sokolovi za jeho uzdravenie. Po nej nasledovalo veselé šantenie a súťaženie. Pre deti bolo pripravených deväť stanovíšť, kde museli ukázať svoju rýchlosť, presnosť a kreativitu.Dospelí sedeli medzičasom v družnej debate pri chutnom občerstvení. Rôznorodý program zohľadňoval záujmy detí aj rodičov. Počas podujatia tu vládla radostná atmosféra, ktorá posilnila väzby medzi rodinami aj jednotlivcami miestnej farskej komunity.
Farské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapéFarské agapé