Nemali ste stále čas prevziať si nádobu na kuchynský odpad? Hnedé vedierko vám privezú pred váš rodinný dom

Nemali ste stále čas prevziať si nádobu na kuchynský odpad? Hnedé vedierko vám privezú pred váš rodinný dom

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Mesto Sereď sa od januára 2023 zapája do separovaného zberu kuchynských odpadov priamo od rodinných domov a to formou vedierkového zberu. „Nakoľko stále evidujeme značnú časť vedierok neprevzatých, chceme naším občanom vyjsť v ústrety službou ich dovozu až domov. Týmto chceme motivovať ešte viac obyvateľov k zapojeniu sa do systému odovzdávania kuchynských odpadov. Tým pádom máme možnosť prispieť aj k lepšiemu ekologickému správaniu sa v našej spoločnosti,“ objasnila Lucia Opátová z oddelenia životného prostredia mesta Sereď.
 
Hnedé desaťlitrové vedierka môžete pred svojim rodinným domom očakávať uložené od utorka 20. júna. Rozvoz začne v časti Horný Čepeň a vozidlo bude postupne prechádzať všetkymi lokalitami mesta. Mestský úrad týmto vyzýva svojich obyvateľov z rodinných domov, aby si vedierko podľa svojich možností ihneď prevzali do svojej domácnosti.
 
Kedy vám odvezú kuchynský odpad od rodinného domu?
Vedierko stačí v domácnosti napĺňať zvyškami z kuchyne (nedojedené varené jedlo, pokazené potraviny, potraviny po záruke, mäkké časti rastlín, šupky zo surového ovocia, kosti, škrupiny, mäso) a každý štvrtok najneskôr o 7.00 hod.  ráno ho naplnené vyložiť na viditeľné miesto pred svoj rodinný dom. Zberové spoločnosť vedierko v deň zberu vysype. Po jednoduchom opláchnutí saponátom môžete vedierko opäť plnohodnotne používať. „Prosíme, aby občania nevkladali do hnedých vedierok iné zberné vrecká, či igelitové sáčiky, ale vkladali bioodpady priamo do nádoby,“ uzavrela Opátová.   
Nemali ste stále čas prevziať si nádobu na kuchynský odpad? Hnedé vedierka vám privezú pred váš rodinný domNemali ste stále čas prevziať si nádobu na kuchynský odpad? Hnedé vedierka vám privezú pred váš rodinný domNemali ste stále čas prevziať si nádobu na kuchynský odpad? Hnedé vedierka vám privezú pred váš rodinný dom