ZUŠ v Seredi hľadá administratívnu posilu na čiastočný úväzok

Školstvo a vzdelávanie     Dagmar ŠAJBIDOROVÁ, DiS.art., riaditeľka ZUŠ    

Oznam o voľnom pracovnom mieste

a)     Názov a adresa zamestnávateľa:

·       Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

 

b)     Pracovná pozícia:

·       administratívna pracovníčka na sekretariáte školy

 

c)     Kvalifikačné predpoklady:

·       úplné stredné vzdelanie s maturitou

 

d)     Platové podmienky

·       Odmeňovanie podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

e)     Zoznam požadovaných dokladov:

·       žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

·       životopis s prehľadom o doterajšej praxi

Ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybratého uchádzača

 

f)      Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom

·       znalosť práce s PC, internet, Word, Excel

·       komunikatívnosť, zodpovednosť, bezúhonnosť, dôslednosť

 

Nástup do zamestnania: 1.9.2023

Pracovný úväzok:  50% (čiastočný pracovný úväzok príp. dohoda o pracovnej činnosti

Prax vítaná

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôžeme evidovať Vaše osobné údaje v databáze ZUŠ bez Vášho prechádzajúceho zvolenia. Preto v závere podpísaného životopisu napíšte vyhlásenie obsahujúce Váš súhlas na evidovanie Vašich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, trvalé bydlisko, emailová adresa a telefónne číslo na účel spracovania žiadosti o zamestnanie. Uvádzajte aj informáciu, na akú dobu udeľujete súhlas.

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte v termíne najneskôr do 20.6.2023.

Kontakt, príp. bližšie informácie: t.č.:0911 196 155, email: zussered@azet.sk