Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov "Sereď v minulom čase"

Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov "Sereď v minulom čase"

História     Iveta Tóthová    
 
Mestské múzeum v Seredi pripravilo v spolupráci so zberateľmi zo seredského regiónu výstavu dobových obrázkov starej Serede. Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo v piatok 9. júna 2023.  Výber historických pohľadníc poskytli zberatelia: Patrik Eckert, Richard Hričovský, Dušan Irsák, Ján Kohút, Rastislav Petrovič, Miroslav Petruška, Dušan Slahučka a Marta Šimeková, manželka zberateľa Ota Šimeka (†).  
 
"Podujatie je organizované pri príležitosti 710. výročia najstaršej písomnej zmienky o Seredi. Ide o neopakovateľnú výstavu, ktorá je pripomienkou na históriu mesta. Vystavených je vyše 90 zväčšenín pohľadníc vydaných v súkromných tlačiarňach v rokoch 1899 – 1950.  Na pohľadniciach sú zachytené seredské ulice s ľuďmi, námestia, kostol, verejné budovy, železničná stanica, lodné mlyny, podniky, tiež mariánsky stĺp so sochami a pamätníky,“ uviedla vedúca múzea Mária Diková. Mnoho zo zachytených budov ešte stále existujú, niektoré sa naopak nezachovali alebo prešli výraznou obnovou. Práve tieto pohľadnice umožňujú sledovať zmenu nášho mesta v priebehu času.
 
Kurátormi výstavy sú Rastislav Petrovič, ktorý poskytol mestskému múzeu už pri vzniku múzea v roku 2004 veľkú časť jeho zbierky pohľadníc pre stálu expozíciu a vedúca múzea Mária Diková. Výstavu, ktorá prezentuje len časť z veľkého množstva doteraz známych pohľadníc Serede, pripravili spoločne v spolupráci so súkromnými zberateľmi.  Práve im poďakovala aj viceprimátorka Mária Fačkovcová za to, že sa podelili s verejnosťou o vzácny pohľad do histórie mesta Sereď prostredníctvom ich zbierky.
 
Rastislav Petrovič v príhovore oboznámil hostí so stručnou históriou vzniku a vydávaním dobových obrázkov v Seredi. Ako povedal, kult pohľadníc začal koncom 19. storočia. Okolo tohto dátumu vznikali tzv. litografie, resp. kreslené pohľadnice. V období monarchie vydávali v Seredi pohľadnice viacerí vydavatelia: Móric Schreiber, David Sterner, Maximilán Klug, Leopold Grosz a ďalší.  Prostredníctvom pohľadníc sa ľudia informovali, blahoželali a posielali pozdravy. Po vzniku Československa ich vydával Žigmund Gross, pražský tlačiar Václav Neubert ale aj napr. seredské vydavateľstvo Moderna. Neskôr v povojnovom období to boli vydavateľstvá Slovakotour a Tatran.
 
Jedným z vystavovateľov je Dušan Irsák, ktorý nám prezradil, že zberateľstvo je jeho vášňou. Vo svojej zbierke má množstvo historických obrázkov, ktorých hodnota je nevyčísliteľná: „Pravidelne navštevujem burzy starožitností v širšom okolí. Zaujímavé sú na Červenom kameni, Trenčíne alebo v Nitre. Ak objavím zaujímavé obrázky starej Serede, neváham za ňu zaplatiť aj vyššiu sumu.“
 
Archív ďalšieho zberateľa  Miroslava Petrušku je taktiež bohatý. Aj on navštevuje burzy a to ako osobne, tak aj tie v online svete. K niektorým obrázkom dávnej Serede prišiel pri svojej práci. Od roku 2005 je totiž vydavateľom kalendára mesta Sereď a na jeho tvorbe spolupracuje s mnohými obyvateľmi, ktorí vlastnia dobové obrázky.
 
Výstavu svojimi pohľadnicami obohatil aj Richard Hričovský. Jeho zbierka síce nie je veľká ale je o to cennejšia. Niektoré historické obrázky získal od známych, ktorí o jeho záľube vedia. "Pravidelne navštevujem antikvariáty, burzy,  sledujem aukcie. Veľkým pomocníkom pri zberateľstve je v súčasnosti internet, kde sa na niektorých stránkach dajú objaviť doslova skvosty.“
 
Hudobnými hosťami slávnostného otvorenia boli žiačky Základnej umeleckej školy J. F. Kvetoňa v Seredi Lenka a Hanka Dúdikové. Na klavíri zahrali skladby od Claude Debussyho a Antonína Dvořáka. Výstava potrvá od 9. júna 2023 do 31. októbra 2023 a rozhodne sa ju oplatí navštíviť. Každý obraz je totiž oknom do minulosti a umožňuje nám vidieť ulice, domy, módu či prírodu, ako sa rokmi menili. Je pripomienkou toho, že aj malé mestá majú bohatú históriu, ktorá si zaslúži byť zachovaná pre budúce generácie.
Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov