Poďakovanie

Ďakujeme všetkým priateľom a známym za účasť na rozlúčke s našim drahým Viliamom Ondruškom.
 
manželka a dcéry s rodinami