Personálny audit na mestskom úrade bol iba košieľkou na zakrytie odstrelu neželaných

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    

Na aprílovom  rokovaní MsZ pri otázke personálnych zmien povedal primátor Ondrej Kurbel jasne, že štruktúra úradu je v jeho právomoci. Inak povedané, do jeho rozhodnutí  nikoho nič nie je. (Vid. 53.  minúta záznamu z rokovania zastupiteľstva.13.4.2023)

Zo záverečnej správy audítorskej spoločnosti, ktorá má názov SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE KVALITU  sa ani po trojnásobnom prečítaní nik nedozvie, čo vo fáze aplikácie výsledkov auditu,  zaplateného čiastkou  6 000 €, pod  slovným spojením na 7. strane „upratať neefektívne činnosti.“ , mysleli jeho tvorcovia.

Odporúčanie na strane 14 . „obmedziť prístup občanov do pracovného miesta v priestore  kancelárie“  je možné považovať iba za  povinnú floskulu všetkých auditov.  Pretože kde nie je pult, tam  sú miesta pre zdržiavanie sa stránok zvyčajne dávno určené a prispôsobené veľkosti kancelárie.  

Ak by náhodou niekto očakával, že záverečná správa bude obsahovať  konkrétne návrhy riešení , bude sklamaný. Ona je totiž napísaná  horšie ako manuál na poskladanie skrinky dodanej v demonte.  Žiadne adresné odporúčania v nej nie sú.  

Za objednávkou  procesno  - personálneho auditu vidím  iba  snahu o zakrytie osobných záujmov  zákonom  umožneným spôsobom.   Všetko so všetkým súvisí . A faktom je, že v minulosti nie každému  bolo niektorými  z prepustených  zamestnancov vyhovené. Nemôžem totiž považovať za náhodu, aby zo služieb mesta bol uvoľnený človek, ktorý ovládal neustále novelizovaný zákon o verejnom obstarávaní, aktívne riadil  elektronické  aukcie, sledoval termíny a všetky zákonom predpísané súvislosti. Ktorý múdry manažér  takéhoto človeka  vyhodí?

Je to iba môj predpoklad, ale skutočnosť je taká, že k stretu názorov  medzi vlastníkom SOL a uvoľneným pracovníkom došlo už  máji  roku 2014.

https://www.seredskenovinky.sk/clanok/2014-06-23-ake-maju-priority-obcanmi-platene-media

Aby sa  čitateľ dozvedel o čosi viac, prikladám v prílohe mailovú komunikáciu  Žiadosť M. Majku o zverejnenie článku z 23. 5. 2014.

Nič netvrdím. Ale domnievam sa, že práve otvorenosť zamestnanca mestského  úradu  v máji 2014 bola príčinou jeho uvoľnenia z pracovného pomeru  po nástupe nového primátora. Ale potom si kladiem otázku. Je to naozaj on, kto na základe vlastného uváženia rozhodol o tom, koho vyhodí?

Ďalší prípad. Pracovník, ktorý mal v náplni požiarnu prevenciu, agendu krízového štábu, civilnú ochranu  a bezpečnosť práce. V záverečnej správe sa samozrejme nedočítate, že je zbytočný. Prerozdeliť jeho agendu určite  nie je problém. Tomu by som možno rozumel. Veď na platy novoprijatých našich ľudí  sa peniaze nájsť musia. Len keby sa v minulosti nebola stala  taká vec, že práve tento  pracovník odmietol podávať informácie majiteľovi  SOL podľa jeho predstáv.

„Rozlúčkovému pohovoru“  sa nevyhli ani dve pracovníčky so zníženou pracovnou schopnosťou o 70 %.  Atmosféru, v akej pohovor prebiehal, opísali v podaní na vykonanie inšpekcie, ktoré listom z  2. 5. 2023 písomne  poslali na Inšpektorát práce v Trnave. 

Nečakám, že sa naša „otvorená“ samospráva  so zisteniami Inšpektorátu práce pochváli. Z kuloárnych kruhov sa ale určite niečo dozvieme. Ibaže by malo vedenie mesta  taký stupeň sebareflexie, aby  túto informáciu na svojej stránke aj uverejnilo. Veď v predvolebnom materiáli Sereď, v ktorej chceme žiť #teamOndro na 18. strane stojí:

„Otvoreným mestom je také mesto, ktoré komunikuje a pravidelne informuje o procesoch vnútri aj vonku. Otvorené mesto zapája obyvateľov do procesu a vytvára zdieľané pochopenie mestského prostredia cez systémový dialóg. Otvorené mesto nemá čo skrývať a naopak, nebojí sa priznať si chyby. Chyby sú prirodzeným produktom rozvoja dynamického mesta.“

 

Žiadosť M. Majku o zverejnenie článku