V piatok 9. júna bude vykonaná skúška sirén

Mestský úrad     Ing. Michal Klinka, Referent dopravy a krízového riadenia    
Dňa 9. júna 2023 o 12.00 hod. bude v meste Sereď vykonaná praktická skúška elektronických poplachových sirén dvojminútovým stálym tónom.
 
Cieľom je preveriť ich technický stav a funkčnosť, z čoho pre obyvateľstvo nevyplývajú žiadne úlohy a povinnosti.