Program Mestského múzea na jún, júl a august 2023

História     Mária Diková, Mestské múzeum Sereď    

 

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

OtvÁracie hodiny: MÁJ –  SEPTEMBER: Ut–So, 10°° - 18°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk, facebook

 

Program na mesiac JÚN - JÚL - AUGUST 2023

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ

 

EXPONÁT MESIACA: jún – júl – august

Súbor kachlíc a rôznych kovových predmetov zo Serede -

kachlice z kachľovej pece (pôvod Obecný dom), kovové násady (starý názov čakla, slúžila napr. na odrazenie loďky od brehu alebo pri požiaroch na stŕhanie striech), žehlička, staré kľúče a iné predmety  

Dar múzeu zo zbierky Petra Scherhaufera v Seredi

 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA  VÝSTAVY:

DIALÓG POZNÁVANIA HMATOM

„MESTSKÉ MÚZEUM V SEREDI AJ PRE NEVIDIACICH“

NOVÁ MÚZEJNÁ EXPOZÍCIA S 3D MODELOM MÚZEA

A ZVUKOVÝM KOMENTÁROM

Výstava ponúka nové moderné prvky komunikácie a prezentácie k spoznávaniu kultúrneho dedičstva mesta Sereď a regiónu pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov.

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v rámci Programu podpory partnerstiev

------------------------------------

 

SEREĎ V ČASE

Výstava dobových pohľadníc Serede zo súkromných zbierok zberateľov

Rastislava Petroviča, Dušana Irsáka, Dušana Slahučku, Miroslava Petrušku, Jána Kohúta, Patrika Eckerta, Richarda Hričovského   

Od 9. júna 2023 do októbra 2023, výstava pri príležitosti 710. výročia od najstaršej písomnej zmienky o Seredi

-------------------------

 

SEREDSKÁ FAREBNÁ PALETA 2023, 6. ročník výstavy

Výstava umeleckých diel výtvarníkov zo Serede a okolia

Výstava potrvá od 21. 6. 2023 do 26. 8. 2023, vernisáž 21. júna 2023 o 17.00 hod.

21. júna o 18.00 hod. po vernisáži výstavy sa v Múzejnej záhrade uskutoční

 KONCERT V ĽUDOVOM TÓNE:  SEREDSKÍ ZETTEPÁCI A ŠÚROVČANKA

 

POZÝVAME VÁS NA PODUJATIA VI. -VIII.:

 

 

VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD, 2. – 4. 6. 2023

MESTSKÉ MÚZEUM V SEREDI – Múzejná záhrada

Ø 2. 6. 2023 O 17.00 ČAJOVÝ VEČER S HUDBOU - ONDEJČÍKOVCI S BONSAI CENTRA NITRA A SPEVÁČKA ILDIKO KALI

 

Ø 3. 6. 2023 OD 10.00 DO 17.00 PREHLIADKY S ODBORNÝM VÝKLADOM K HISTÓRII STREDOVEKÉHO KOSTOLA V SEREDI

 

Ø 4. 6. 2023 O 16. 30 RODINNÁ NEDEĽA S ROZPRÁVKOU TEÁTRA NELINE - O LÚKE, MOTÝĽOVI A KVETINOVEJ VÍLE

 

-------------

VÝTVARNÝ WORKSHOP „SEREĎ V MINULOSTI A SÚČASNOSTI“,

 30. júna od 9.00-17.00, 1. júla 2022 od 9.00-15.30, 10. ročník pre záujemcov o maľovanie, technika olej, akryl, pastel

 s akad. maliarkou  Blankou Kästovou, záväzné prihlásenie v múzeu, na tel. č. 0950 894 373

Vernisáž 1. júla 2023 o 16.00 hod. je otvorená pre verejnosť

Inf., e-mail: muzeum@sered.sk

-----------------------------------

SLOVOM A HMATOM - DEJINY SEREDE PRE NEVIDIACICH

 11. augusta 2023 o 17.00 hod., kultúrno-poznávacie podujatie pre znevýhodnené skupiny nevidiacich, slabozrakých a nepočujúcich

PRIPRAVUJEME V SEPTEMBRI:

DIELNIČKA PALIČKOVANEJ ČIPKY

Srdečne pozývame záujemcov o výučbu paličkovania čipky

 Kurz pre začiatočníkov potrvá od septembra 2023 do apríla 2024 v galérii Mestského múzea v Seredi

Termín záväzného prihlásenia o paličkovanie do 31. 8. 2023, inf.  tel. 0950 894 373, e-mail: muzeum@sered.sk

------------------------

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2023,

téma: „Budúcnosť múzeí – obnovte sa a predstavte“, BASTIÓN KAŠTIEĽA V SEREDI

Ø  22. 9. 2023  ŽIVOT A DIELO PETRA BORNEMISZU - spomienkové podujatie k 450. výr. príchodu evanjelického kazateľa, spisovateľa a kníhtlačiara P. Bornemiszu do Šintavy  s prezentáciou publikácií (zborník, bibliografia) PhDr. Anny Jónásovej a prednáškový seminár s výstavou THURZOVCI NOSITELIA KULTÚRY A VZDELANOSTI V SEREDI A ŠINTAVE A PETER BORNEMISZA (1535-1587)  v spolupráci s OZ Galanta literárna, Mestské múzeum v Seredi, OZ Vodný Hrad, Slovenská národná knižnica, Galantská knižnica), bastión kaštieľa v Seredi

 

Ø  23. 9. 2023 Koncert starej hudby ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM a prednáška PhDr. Tünde Lengyelovej, CSc. „BOSORÁCKE PROCESY NA ŠINTAVSKOM PANSTVE“, bastión kaštieľa v Seredi