Seredskí skauti získali čestné uznanie v súťaži EKOLOGICKÝ ČIN ROKA

Seredskí skauti získali čestné uznanie v súťaži EKOLOGICKÝ ČIN ROKA

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
„Ekologický čin roka" je krajská súťaž so záujmom o zachovanie kvalitného životného prostredia v regióne podporou aktivít na budovanie environmentálneho povedomia verejnosti a na podporu zachovania biodiverzity. Súťaž každoročne vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj. Do 12. ročníka sa dokopy prihlásilo 30 projektov, ktoré hodnotila päťčlenná komisia na čele s  vicežupanom Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltmann. Projekty boli hodnotené v dvoch kategóriách:
 
- kategória občianskych združení, obcí a dobrovoľníkov
- kategória materských, základných a stredných škôl
 
Slávnostné oceňovanie prebehlo v utorok 6. júna 2023. Spolu s ocenením bola  víťazom odovzdaná aj finančná odmena: za prvé miesto 1 500 eur, druhé 1 000 eur a tretie 700 eur.
 
Skvelou správou pre naše mesto je, že čestné uznanie v 1. kategórii a finančnú odmenu vo výške 500 eur získal  Slovenský skauting 82. zbor Polaris Sereď s projektom  „Oddychová zóna Nábrežie Garbiarska“
 
Ako uvádza zdroj TTSK, hlavnou myšlienkou projektu bolo pretvoriť zarastený priestor medzi Váhom a hrádzou pri Garbiarskej ulici. Cieľom bolo spraviť lokalitu čistejšiu, prístupnejšiu a bezpečnejšiu. Pôvodne bol pozemok dlhodobo zarastený hustým porastom náletových drevín a nachádzalo sa tam aj množstvo navezeného odpadu. Aj keď s tým na začiatku nepočítali, najväčší problém bol s vyčistením priestoru od odpadu. Bolo potrebné vytrhať množstvo koreňov a s veľkým množstvom skla si poradil na tretí pokus až pásový minibager. Mobilným preosievačom vyseparovali odpad od zeminy priamo na mieste.  Na nebezpečné orezy stromov priamo pri brehu si objednali firmu s profesionálnymi pilčíkmi s lezeckým výstrojom. Väčšinu zvyšných potrebných orezov riešili sami brigádnicky. Keď bol priestor vyčistený mohli začať s ďalšími prácami. Vybudovali chodníky, lavičky, pódium. Umiestnili vlastnoručne vyrobené netradičné lavičky na sedenie s výhľadom na rieku. Pribudla aj bylinková špirála, altánok s prestrešením a dve ohniská. Mysleli tiež na deti a zhotovili detskú šmykľavku a preliezku pre najmenších. Vysiali trávnik, o ktorý sa ďalej starajú. Pribudli vtáčie búdky a ovocné stromy. Inštalovali tiež solárne osvetlenie altánku a stromov, koše na separovaný odpad a stojany na bicykle. Všetkých brigád sa zúčastňovali členovia skautského zboru a ich rodinný príslušníci počas celého roka.
 
Celkové výsledky
 
1. kategória:
 
1. miesto            PRE ÚĽANY – PRO FUDEMUS   „Stromoradia, ktoré spájajú“
 
2. miesto            Občianske združenie PEDAVITA a Živá záhrada „Obnova mikrobiómu“ a biodiverzity pôdy“
 
3. miesto            Podunajské ochranárske združenie DUNAVIT  „Širšie spektrum ekologických aktivít“
 
3. miesto            Občianske združenie PETROVILLA „Ovocná aleja a ovocný raj nad obcou Petrova Ves“
 
Čestné uznanie v 1. kategórii
 
- Slovenský skauting 82. zbor Polaris Sereď  „Oddychová zóna Nábrežie Garbiarska“
 
- Občianske združenie Pro Balony,  „Jazierko Homokoš a čistejšia obec“
 
2. kategória:
 
1. miesto            Základná škola F. E. Scherera, Piešťany  „Ochranárske a ekologické aktivity“
 
2. miesto             Materská škola Hollého 3, Hlohovec  „Zelený objektív“
 
3. miesto            Stredná zdravotnícka škola, Dunajská Streda  „EKO-ŠTUDENT“
               
    
Seredskí skauti získali čestné uznanie v súťaži EKOLOGICKÝ ČIN ROKA