Artparáda žiakov Základnej umeleckej školy v Seredi

Artparáda žiakov Základnej umeleckej školy v Seredi

Hudba, tanec a spev     Iveta Tóthová    
 
V utorok 6. júna sa v estrádnej sále Domu kultúry konala každoročná záverečná prezentácia  žiakov  všetkých odborov Základnej umeleckej školy J.F Kvetoňa. Prezentovalo sa 80 žiakov  v sólovej hre  ale aj v komorných zoskupeniach a tanečných choreografiách z  hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického oboru. „Galavečer  je spojený s oceňovaním najúspešnejších žiakov školy. V tomto školskom roku žiaci  Základnej umeleckej školy Jána Fichera-Kvetoňa   úspešne reprezentovali  školu a mesto Sereď na  okresných ,celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Na základe toho bolo ocenených  riaditeľkou školy za výbornú reprezentáciu 54 žiakov školy,“ uviedla riaditeľka školy Dagmar Šajbidorová.
 
V programe vystúpili žiaci v sólovej hre,  komorných zoskupeniach a tanečných choreografiách, ktoré spolu so žiakmi nacvičili počas roka kvalifikovaní pedagógovia. Odznela hra na flautách, husliach, klavíri, keyboarde,  bicích nástrojoch a rozoznieval sa aj spev. Ďalej vystúpil detský folklórny súbor Kvetoňka, súbor moderného tanca Company S, komorný spevácky zbor, spevácky zbor Kvetoň, komorný súbor žiakov,  akordeónové kvarteto a vsúčasťou bola aj divadelná scénka. 
      
Súčasťou Artparády je záverečná klaňačka, ktorá je už tradične súčasťou verejných vystúpení. „Účinkujúci a ocenení  žiaci  spolu so svojimi pedagógmi prechádzajú cez celú sálu na pódium. Nazvala som ju cestička slávy. Pre mladého umelca je dôležité, aby pocítil emóciu z uznania iných za svoje snaženie a som presvedčená, že je to aj forma úžasnej motivácie,“ uviedla riaditeľka D.Šajbidorová.  Tá zároveň vyslovila poďakovanie za podporu Mestu Sereď a Združeniu rodičov pri ZUŠ  a za organizačné zabezpečenie akcie zást.riad. M.Moskaľovi,DiS.art. a zamestnancom ZUŠ. Žiakom oceneným na Artparáde  venovalo Združenie rodičov darčekovú poukážku do kníhkupectva.
 
Úspechy žiakov ZUŠ v šk.roku 2022/2023 boli naozaj úctihodné.  Pri príležitosti konca šk. roka uvádzame tie najdôležitejšie:
 
S.Vaškovič (hra na akordeóne-tr.uč.Mgr.A.Lukács):
- Zlaté pásmo -VI.ročník Akordeónovej medzinárodnej súťažnej prehliadky umeleckých škôl - ASPUŠ 2022 Turčianske Teplice
- Strieborné  pásmo -XXI.medzinárodný festival akordeonistiov Euromusette & Goldentango Rajecké Teplice
- Strieborné pásmo-8.ročník medzinárodné akordeónové dni v Prahe
 
M. Mlíchová (tr.uč.M.Mudrochová,DiS,art.):
- Bronzové pásmo-celoslovenská súťaž v speve Bojnická perla 2023. Skladaná(tr.uč.M.Mudrochová,DiS,art.)
 
T. Meszarošová (tr.uč.M.Mudrochová,DiS,art.)
- 3.miesto okresné kolo Slávik Slovenska
 
Martin Plenta(tr.uč.M.Kukučka,DiS.at.): 
- Zlaté pásmo –IV.celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch Nové Zámky
 
Patrik Labaj-(tr.uč.M.Kukučka,DiS.at.):
- Strieborné pásmo –IV.celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch Nové Zámky
 
Vincent Ištok-( tr.uč.M.Kukučka,DiS.at.):
- Bronzové pásmo –IV.celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch Nové Zámky
 
Ema Belková-(tr.uč.Mgr.S.Široká)
-Strieborné pásmo -Klavírna súťažná prehliadka  pre žiakov umeleckých škôl-Sládkovičovo 2023
 
Lucia Tóthová- -(tr.uč.Mgr.S.Široká)
- Strieborné pásmo -Klavírna súťažná prehliadka  pre žiakov umeleckých škôl-Sládkovičovo 2023
 
Vanesa Dorosényiová- -(tr.uč.B.Svrčková,DiS.art.)
- Strieborné pásmo -Klavírna súťažná prehliadka  pre žiakov umeleckých škôl-Sládkovičovo 2023
 
Veronika Urbanová- -(tr.uč.B.Svrčková,DiS.art.)
- Strieborné pásmo-Levický hudobný festival
 
Detský folklórny súbor Kvetoňka(ved.Mgr.art.T.Michálek Walzelová):
- 3.miesto –súťažná tanečná prehliadka My Dance 2023 Myjava
- 3.miesto -medzinárodná tanečná súťaž-Best World Dance Group kat.teens
. 3.miesto -medzinárodná tanečná súťaž-Best World Dance Group kat.juniori
- World Festival Sanremo-prezentácia
 
Company S- súbor moderného tanca (ved.Mgr.art.D.Bíliková):
- Bronzové pásmo- celoštátna tanečná súťaž -Festival moderného tanca Bojnice 2023-kat.-mladšie žiačky
- Bronzové pásmo- celoštátna tanečná súťaž –Festival moderného tanca Bojnice 2023-kat.staršie žiačky
- 4.miesto-celoštátna súťaž v modernom tanci Vibes-Styles Academy Pezinok
 
Karolína Popelková, Andrej Hubinák, Eliška Gálová, Adela Malchová, Zara Lukáčová, Oskar Terneny, Vivien Tomšová, Hana Cicáková,Nataša Hubináková - výtvarníci elokovaného pracoviska v Pate (tr.uč.B.c.J.K.Lehoczki)
-Vesmír očami detí- postup výtvarných prác do celoslovenského kola
 
Anita Čelárová, Matias Búran, Zara Lukáčová, Anna Matejková, Viliam Lovecky, Ela Čelárová-výtvarníci z elokovaného pracoviska v Pate (tr.uč.Bc.J.K.Lehoczki)
- Žitnoostrovské pastelky- postup výtvarných prác do medzinárodného kola

 
Artparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v SerediArtparáda žiakov umeleckej školy v Seredi