SEREĎ V MINULOM ČASE výstava dobových obrázkov

SEREĎ V MINULOM ČASE výstava dobových obrázkov

História     Mária Diková, vedúca Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi    
Mestské múzeum v Seredi pripravilo v spolupráci so zberateľmi zo seredského
regiónu výstavu dobových obrázkov starej Serede. Výber pohľadníc Serede poskytli do
výstavy zberatelia: Patrik Eckert, Richard Hričovský, Dušan Irsák, Ján Kohút, Rastislav
Petrovič, Miroslav Petruška, Dušan Slahučka a Marta Šimeková, manželka zberateľa Ota
Šimeka (†). Mestské múzeum v Seredi pripravilo túto výstavu pri príležitosti 710. výročia
najstaršej písomnej zmienky o Seredi. Vystavených bude vyše 90 zväčšenín pohľadníc
vydaných v súkromných tlačiarňach v rokoch 1899 – 1950. Na pohľadniciach sú zachytené
seredské ulice s ľuďmi, námestia, kostol, verejné budovy, železničná stanica, lodné mlyny,
podniky, tiež mariánsky stĺp so sochami a pamätníky.
Kurátormi výstavy sú Rastislav Petrovič, ktorý poskytol mestskému múzeu už pri
vzniku múzea v roku 2004 veľkú časť jeho zbierky pohľadníc pre stálu výstavu Obrázky
odviate časom, a vedúca múzea Mária Diková. Výstavu, ktorá prezentuje len časť z veľkého
množstva doteraz známych pohľadníc Serede, pripravili spoločne v spolupráci so
súkromnými zberateľmi.
Dobovými obrázkami podáva výstava svedectvo o živote ľudí v Seredi, o urbanizme
a architektúre mesta v minulom čase.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 9. júna 2023 o 17.00 hod. Hudobnými hosťami budú
talentované žiačky Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi – sestry
Lenka a Hanka Dúdikové. Na klavíri zahrajú skladby od Claude Debussyho a Antonína
Dvořáka.
Výstava potrvá od 9. júna 2023 do 31. októbra 2023.
Mária Diková, vedúca Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi
Kontakt: e-mail: muzeum@sered.sk, tel. č. 0950 894 373 
 
Kurátori výstavy: Mgr. arch. Rastislav Petrovič a Mária Diková
 
 
SEREĎ V MINULOM ČASE výstava dobových obrázkov