18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď

18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď

Umenie a literatúra     MO MS Sereď    
 
Dňa 5.júna 2023 sa uskutočnil už 18. ročník regionálnej súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy pre mládež pod názvom „ Mihálikova Sereď “. Touto súťažou si MO MS a Mesto Sereď uctili pamiatku spisovateľa Vojtecha Mihálika, občana Serede a rodáka z neďalekej Dolnej Stredy.
 
Spolu recitovalo 31 súťažiacich v troch vekových kategóriách, zvlášť poézia aj próza. Pozvanie prijalo 6 škôl z regiónu: ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, ZŠ Pata, ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ J. Fándlyho, CZŠ sv. Cyrila a Metoda a reálne Gymnáziium V. Mihálika zo Serede. Súťaž prebiehala v príjemných priestoroch DKafe v Dome kultúry v Seredi. Účinkujúcich hodnotila porota v zložení: Anna Pokorná- dlhoročná recitátorka, Iveta Labajová- pedagóg, Anna Karelová- MO MS, Ružena Scherhauferová- spisovateľka, Katarína Valábková- pedagóg a Jaroslava Práznovská- MO MS.

Všetci súťažiaci sa veľmi snažili, úroveň prednesu žiakov bola na vysokej úrovni. Víťazi boli ocenení diplomami a knižnými cenami, ktoré darovalo Mesto Sereď. Matica slovenská súťaž podporila aj finančne. Dobrú atmosféru dotvárali diváci nielen z radov pedagógov, ale aj rodičov a starých rodičov.
 
Výsledky:
 
I. kategória ( žiaci 1. – 3.ročníkov ZŠ )
 
Poézia: 1. Janka Šipkovská, 2. Amália Sýkorová, 3. Marína Markusková
 
Próza: 1. Elizabeth Hannah Bale, 2. Tamara Uhričová, 3. Tibor Boboček a Michaela Markechová
 
II. kategória ( žiaci 4. – 6. ročníkov ZŠ )
 
Poézia: 1. Michaela Anna Branderská, 2. Hana Dzurová, 3.Natália Benkovská a Nela Karmažínová

Próza: 1. Nela Renáčová, 2. Natalie Krchová, 3. Šimon Jakubčín
 
III. kategória ( žiaci 7. – 9. ročníkov ZŠ a reálneho gymnázia)
 
Poézia: 1. Lenka Vargová, 2. Kristína Farská, 3. Paulína Kmecová
 
Próza: 1. Lucia Kurbelová, 2. Miroslava Fabová
18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď18. ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Mihálikova Sereď