Prispením do "Zbierky školských pomôcok" pomôžete deťom v núdzi získať rovnaké vzdelanie ako ich spolužiaci

Prispením do "Zbierky školských pomôcok" pomôžete deťom v núdzi získať rovnaké vzdelanie ako ich spolužiaci

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Trnavská arcidiecézna charita opäť vyhlásila iniciatívu s názvom "Zbierka školských pomôcok“. Tradične sa spúšťa na Medzinárodný deň detí a je určená pre rodiny v núdzi. Nové, ale aj nevyužité písacie potreby, čisté zošity alebo školské tašky môžete priniesť na jedno zo zberných miest.
 
Komu je zbierka určená
 
Iniciatíva je každoročne zameraná na zber a následne odovzdanie školských pomôcok deťom, ktoré majú obmedzený prístup k základnému vzdelaniu kvôli finančným alebo iným ťažkostiam. Hlavnou snahou charity je takto zabezpečiť, aby žiadne dieťa nemalo prekážku v získavaní vzdelania. Prispením do zbierky pomôžete týmto deťom získať rovnaké vzdelanie a príležitosti ako ich spolužiaci. Pomôcť môžu jednotlivci, firmy či organizácie.
 
Žiadané pomôcky
 
Medzi žiadané veci patria školské potreby ako perá, ceruzky, zošity, papiere, zošity, fixky, rysovacie a výtvarné potreby, nožničky, farebné papiere, strúhadlá, peračníky, vrecká na prezuvky, batohy či školské tašky. Poteší aj notebook alebo tablet s príslušenstvom.
 
Kedy a ako prispieť
 
Zbierka prebieha od 1. 6. do 15. 9. 2023.  Školské potreby môžete odovzzať vo Farskej charite na Novomestskej ulici. 
Otvorené je: pondelok 17:00 – 18:00 h., utorok 15:15 – 17:00 h., streda 17:00 – 18:00h.   Kontakt: 0908 179 610
Nakoľko je tento rok jej súčasťou aj sociálne štipendium na podporu žiakov s talentom alebo žiakov, ktorí kvôli sociálnej situácii nezvládajú učivo, podporiť zbierku môžete aj finančne: SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211. Zo štipendia sa pokryjú poplatky za športové, jazykové a iné záujmové a vzdelávacie krúžky, školské exkurzie či stravné.
Prispením do