Súťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDA

Súťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDA

Šport     Iveta Tóthová    
Základná škola Jána Fándlyho v Seredi poskytla žiakom nezabudnuteľný zážitok a to priamo na Deň detí vo forme súťaže v ľahkej atletike KINDERIÁDA. Proti sebe bojovalo vyše 300 žiakov z prvého stupňa. Do boja sa pridal aj tzv. Dream team zložený z učiteliek.
 
Kinderiáda každoročne poskytuje deťom príležitosť aktívne sa pohybovať, súťažiť a spolupracovať na dosiahnutí čo najlepších výsledkoch. Takéto podujatia majú zároveň pozitívny vplyv na fyzický i psychický vývoj detí a zároveň ich motivujú k vytváraniu zdravých životných návykov. Učiteľka Andrea Gombáriková aj tento rok zorganizovala podujatie na vysokej úrovni.
 
Jednotlivé družstvá tvorili 4 chlapci a 4 dievčatá, teda spolu osem detí z jednej triedy. Súťažilo celé družstvo spolu a každý absolvoval všetky disciplíny. Deti tak mali možnosť ukázať svoje schopnosti a získať bodové ohodnotenie za každú disciplínu, do ktorej sa zapojili. Súťažilo sa v siedmich atletických disciplínach:
 
1. skok do diaľky z miesta štafetovou formou
2. troj a štvorminútový vytrvalostný beh
3. štafetový beh cez prekážky
4. štafetový beh
5. hod medicinbalom (basketbalovou loptou)
6. hod raketkou
7. preskoky cez švihadlo na čas
 
Všetci prejavili neuveriteľné úsilie a odhodlanie dosiahnuť čo najlepší výkon. Atmosféra bola plná zdravej súťaživosti, priateľstva a povzbudzovania. Po ukončení súťaží bolo vyhlásenie  víťazov.
 
V prekážkovej dráhe boli víťazi:
 
1.miesto  Libor Chmelár 3.A
2. miesto Michal Fogel 4.A
3. miesto Martin Kralovič 4.A
 
V súťaži tried bolo umiestnenie nasledovné:
 
1-2 ročníky :
 
1. miesto trieda 2.A.
2. miesto trieda 2.B.
3. miesto trieda 2.C.
4. miesto trieda 1.B.
5. miesto trieda 1.A.
6. miesto trieda 1.C.
 
3-4- ročníky
 
1. miesto trieda 4.C.
2.miesto trieda 4.D.
3. miesto trieda 3.C.
4. miesto trieda 4.B.
5. miesto trieda 4.A.
6. miesto trieda 3.B.
7. miesto trieda 3.A.
8. miesto trieda Dream team ( učiteľky )
 
Deti sa tešili z ocenení, ktoré za svoje úspechy právom zaslúžili. Drobnosťou bolo ale odmenené každé dieťa. Podujatie sa uskutočnilo vďaka Rade rodičov, Sedite Sereď a Vinárskym závodom Sereď, ktorí darovali deťom odmeny. Na záver žiaci ešte hľadali cukríky po ihrisku, čo bola bodka na záver fantastického Dňa detí na škole.
 
Súťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDASúťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDA