RTV Krea: Aké druhy odpadov našli dobrovoľníci počas Smeťobrania?

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
ČOHO BOLO NAJVIAC? Smeťobranie v Seredi je už za nami a my sme zisťovali, kto každý sa do tejto akcie zapojil a s akými druhmi odpadu sa dobrovoľníci najčastejšie stretávali. 
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.