V realizácii je ďalšie pokračovanie cyklotrasy

V realizácii je ďalšie pokračovanie cyklotrasy

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Od januára majú cyklisti k dispozícii novú cyklotrasu v smere Horný Čepeň – Šúrovce. Vedie po korune hrádzi a ide o úsek v dĺžke 1,7 kilometra, so šírkou 3,5 metra vrátane krajníc. Na cyklotrase bolo osadené cyklistické odpočívadlo a to drevený prístrešok, cyklistický stojan, lavičky a informačná tabuľa.
 
Už v tom čase Trnavský samosprávny kraj avizoval výstavbu pokračovania úseku Vážskej cyklomagistrály v trase Šúrovce – most Siladice, ktorý nadviaže na spomínaný už zrealizovaný úsek Sereď- Šúrovce. Župa začala s výstavbou novej časti koncom mája a výsledkom bude nová trasa o dĺžke 5,4 kilometra.
 
Realizátorom prác je firma SKANSKA SK, ktorá vyšla víťazne z verejného obstarávania. Ako nás župa informovala, na výstavbu nového úseku získal kraj nenávratný finančný príspevok vo výške 1,2 milióna eur z  integrovaného regionálneho operačného programu . Práce by mali byť ukončené do 7 mesiacov.  Aj na tomto úseku cyklotrasy vznikne cyklistické odpočívadlo zložené z prístreška, dvoch stojanov, štyroch lavičiek a informačnej tabule. Osadené bude aj zariadenie na sčítanie cyklistov. Seredčania tak získajú ďalší zaujímavý úsek na bicyklovanie.
V realizácii je ďalšie pokračovanie cyklotrasy