Radnica upravuje od 1. júna stránkové hodiny: zavádza sa jeden nestránkový deň. Najdôležitejšie služby, tak ako doteraz, vybavíte vždy .

Radnica upravuje od 1. júna stránkové hodiny: zavádza sa jeden nestránkový deň. Najdôležitejšie služby, tak ako doteraz, vybavíte vždy .

Mestský úrad     mestský úrad    
Mestský úrad mení od 1. júna 2023 stránkové hodiny pre verejnosť nasledovne:
 
Pondelok:   od 8,00 hod. do 12,00 hod.        od 13,00 hod.  do  15,00 hod
Utorok:        od 8,00 hod. do 12,00 hod.        od 13,00 hod.  do  15,00 hod. IBA pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva a kancelária prvého kontaktu
                      ostatné oddelenia MsÚ nestránkový deň
 
Streda:       od 8,00 hod. do 12,00 hod.          od 13,00 hod. do 17,00 hod.
Štvrtok:      od 8,00 hod  do 12,00 hod           od 13,00 hod. do 15,00 hod
Piatok:        od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Radnica upravuje od 1. júna stránkové hodiny: zavádza sa jeden nestránkový deň. Najdôležitejšie služby, tak ako doteraz, vybavíte vždy .