Mesto Sereď vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi

Mesto Sereď vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi

Školstvo a vzdelávanie     mestský úrad    
Mesto Sereď v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje v výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi.
 
                Termín na predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania je 19. jún 2023 do podateľne Mestského úradu v Seredi. Termín nástupu do funkcie je 1. október 2023.
 
Ďalšie informácie v prílohe na stiahnutie
 
 
Mesto Sereď vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi