Stretnutie s primátorom korunoval nezáujem občanov

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    

Pozvánka na hodinu otázok 24. mája od 16.00 do 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu navodzovala predstavu plnej zasadačky. Opak bol pravdou. 

Pred auditóriom primátor, referentka komunikácie a pracovník IT. V hľadisku zástupkyňa primátora, prednostka úradu, dvaja poslanci, dvaja kameramani (Denis M. s matkou za SOL , druhý z  RTV KREA s moderátorkou  a  rozhlasový reportér Viktor B.. Spolu 12 ľudí.

 

 Osobný záujem prejavilo 10 občanov Serede. Teda organizátor s tými, ktorých účasť bola vecou ich profesionálneho prístupu k akcii, hrali presilovku. To je však iba štatistika. V rozprave boli položené očakávané otázky. Problém uzatvoreného nadjazdu nad železnicou a nedostatočné riešenie zvláštnej dopravy z Kasárenskej ulice, otázka na kroky vedenia pri riešenie lúženca, bývalého objektu MILEX, stavu futbalového štadióna a riešenie dlžôb bývalého prevádzkovateľa objektu v Malom háji, údajný zásah MsP do práv nájomcov parkovacích miest počas nedávneho Cyklomaratónu a neskoré kosenie trávnatých porastov.  Primátor Ondrej Kurbel  trpezlivo hovoril o okolnostiach a súvislostiach ku všetkým otázkam.

 

Očakávať zlepšenie v tých vážnych problémoch Serede by bolo veľmi optimistické. Preto  mi to na uzatvorený nadjazd nad železnicou vychádza  do  decembra 2025. Lúženec po veľkom vyhlásení  dnes už bývalého ministra životného prostredia Jána Budaja z 3. 7. 2020 ostáva v stave nezmenenom.  Stačí si prečítať článok Ostali sme v tom sami.  https://www.seredskenovinky.sk/clanok/2022-10-11-ostali-sme-v-tom-sami

Kto a či vôbec sa na ministerstve bude lužencom zaoberať, je viac než otázne, pretože tetrachlóretén z Vrakune ohrozuje vody Žitného ostrova. A to je pre životné prostredie obrovská hrozba. Koho bude zaujímať lúženec?

Vlastníci objektu MILEX držia podľa informácie primátora  svoj objekt na Bratislavskej ceste ako investičnú rezervu do budúcnosti. (Asi preto ho nechali chátrať a zavážať odpadmi tridsať rokov.) Takémuto vysvetleniu neverím, lebo doterajšie rokovania s nimi neviedli nikam.

V odpovedi na otázku  D. Irsáka, kto je zodpovedný za terajší stav futbalového štadióna, použil primátor  veľmi jednoduchú skratku. Kto čítal môj článok  Naša snaha o rekonštrukciu seredského štadióna mala od počiatku vážne trhliny

https://www.seredskenovinky.sk/clanok/2023-04-14-nasa-snaha-o-rekonstrukciu-seredskeho-stadiona-mala-od-pociatku-vazne-trhliny

by si mal rozmyslieť, či vôbec  takúto otázku položí už aj s ohľadom na to že v predošlom období zastával post poslanca.  Poviem to natvrdo. Označiť konateľa SMS za jediného zodpovedného za dnešný stav štadióna je svinstvo. Lebo inak by som musel konštatovať, že všetci ktorí sme o osude štadióna  rozhodovali, sme na zastupiteľstvách boli duchom neprítomní.

Odporúčam pozrieť si film SIGNUM   LAUDIS.  Klasická to ukážka hľadania vinníka. Ale mám návrh ako z toho von.  Keď mesto dá na účet SMS sedem miliónov eur, za dva roky máme novú tribúnu. Že sa to nedá?  Tak sa teda musíme zmieriť s tým, že tribúna nebude a na stave štadióna sa nič nezmení.

Pohľad na uskutočnené stretnutie  z inej strany. Aj bývalý primátor robil stretnutia s občanmi. Citujem z článku s názvom Marcové stretnutie s obyvateľmi (vid. aprílové číslo SN 2013) prvé dve vety: „Prvý marcový pondelok sa konalo opäť vo veľkej zasadačke MsÚ stretnutie s obyvateľmi. Okrem vedenia mesta bolo prítomných osem ľudí, z toho dvaja poslanci, dvaja pracovníci MsÚ a štyria obyvatelia.“ 

Ako vidieť, ani pred desiatimi rokmi si obyvatelia Serede kvôli účasti na stretnutiach  s primátorom nohy nelámali. Nie je to však o kilometroch na úrad, ale o vôli a záujme. Kto chcel, ten prišiel.