RTV Krea: Mesto Sereď čiastočne kompenzuje obyvateľov dotknutých uzáverou mosta

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Seredský most bol pre havarijný stav uzatvorený. Z oboch strán mostného telesa sú umiestnené pevné zábrany, ktoré neumožňujú cez neho prechádzať ani peším, ani cyklistom. Nepríjemná situácia komplikuje život mnohým obyvateľom, mesto situáciu rieši niekoľkými opatreniami. 
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.