Kedy bude umožnené prechádzať cez koľajisko a kedy SSC umiestni dopravné značenie?

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Aj na základe vašich otázok boli na Krízovom štábe mesta komunikované, okrem mnohých iných, aj nasledovné otázky v súvislosti s uzáverou mosta ponad železnicu.
 
Kedy na diaľnici a v meste pribudnú dopravné tabule informujúce o zmenách dopravy v súvislosti s uzáverou mosta?
Slovenská správa ciest, ako zhotoviteľ tohto značenia informoval, že označenie obchádzkovej trasy je v procese schvaľovania na Okresnom úrade, značky sa vyrábajú a v najbližších dňoch by mali byť osadené.
 
Kedy bude peším umožnené prechádzať cez uzatvorené koľajisko?
Primátor mesta požiadal železnice o oficiálne umožnenie prechodu, avšak žiadosti vyhovené nebolo. Železnice informovali, že podľa zákona takéto povolenie vydať nemôžu, nakoľko i keď na trati platí výluka, dráha je stále v prevádzke a je na nej stále živé elektrické vedenie. Vybudovanie zabezpečeného priecestia aj so svetelnou signalizáciou by trvalo minimálne pol roka a finančná náročnosť by bola minimálne 500-tisíc eur. 
 
Všetky dôležité informácie k uzávere mosta sledujte na jednom mieste na www.seredskymost.sk. Stránku zriadilo mesto Sereď na svoje náklady.