Detský atletický míting

Detský atletický míting

Šport     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď v spolupráci zo ZŠ J. Fándlyho Sereď zorganizovali 24.5.2023 DETSKÝ ATLETICKÝ MÍTING. Určený bol pre žiakov a žiačky 1. stupňa základných škôl zo Serede a okolia.
 
Podujatie začalo slávnostným nástupom. Súťažiacich prišiel pozdraviť primátor mesta Ondrej Kurbel, reprezentantka v behu na 400m, olympionička Iveta Putalová a koordinátor Detskej atletiky v SAZ, atlét a tréner Jaroslav Dobrovodský. Organizáciu a priebeh zabezpečila učiteľka Andrea Gombáriková. Okrem domácej ZŠ J.Fándlyho sa akcie zúčastnili aj ZŠ J.A.Komenského, Cirkevná ZŠ a Základné školy zo Šoporne, Paty, Pustých Sadov i Sládkovičova.
 
Atletický míting malo za cieľ spájať mladé talenty a podporovať športové vyžitie medzi žiakmi. Celý program bol prispôsobený veku a schopnostiam detí. Z každej školy súťažilo vždy jedno družstvo, ktoré tvorilo osem členov v zložení 4 chlapci a 4 dievčatá. Pretekalo sa v šiestich disciplínach:
 
- skok do diaľky z miesta štafetovou formou
- 4- minútový vytrvalostný beh
- štafetový beh cez prekážky
- štafetový beh
- hod medicinbalom vzad cez hlavu zo stoja
- hod  raketkou
 
Pred samotným súťažením všetkých srdečne privítala riaditeľka školy Renáta Šidlíková. Žiakom sa prihovoril aj primátor mesta O.Kurbel, ktorý vyzdvihol skvelé podmienky pre atletické disciplíny na oboch seredských základných školách, ktoré vznikli po vybudovaní nových športovísk. Zaželal žiakom veľa úspechov a spokojnosť s dosiahnutými výkonmi. K jeho slovám sa pridali i hostia J.Dobrovodský a I.Puttalová, ktorí zároveň prisľúbili žiakom počas súťaže poskytovať tipy a rady na čo najlepšie zvládnnutie pripavených disciplín. Po spoločnej rozcvičke nasledovalo samotné zápolenie. Všetky disciplíny umožnili žiakom preukázať svoje športové schopnosti, tímovosť, prípadne si zlepšovať svoje osobné rekordy. Počas celého podujatia boli malí športovci povzbudzovaní spolužiakmi aj učiteľmi, čím boli motivovaní k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov. Niektoré deti sa vyznamenali v behu a prekvapili všetkých svojou rýchlosťou, iní zas vynikli v skoku alebo v hode. To všetko spolu vytvorilo atmosféru plnú energie a zábavy. Za svoje úsilie a účasť boli súťažiaci odmenení medailou, diplomom a vecnou cenou. Výsledky napokon rozhodli nasledovne:
 
Celkové poradie:
 
1. ZŠ J. Fándlyho A
2. ZŠ J.A.Komenského
3. ZŠ Sládkovičovo
4. ZŠ Fándlyho B,
5. ZŠ Šoporňa
6. Cirkevná ZŠ Sereď
7. ZŠ Pata
8. ZŠ Pusté Sady
 
Individuálne hodnotenie:
 
hod medicinbalom:
1. Damian Vencelin zo ZŠ Pata
2.Oskar Toth zo ZŠ Pata
3. Jakub Arpáš zo ZŠ J. Fándlyho
 
hod raketkou:
1.Lukas Šmátrala zo ZŠ J.A.Komenského
2.Šramo Matej zo ZŠ Sládkovičovo
3. Maxim Kulich zo ZŠ Fándlyho
 
Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting Detský atletický míting