Mimoriadna autobusová linka: aktualizovaný GRAFIKON, platí od 23.5.2023

Mimoriadna autobusová linka: aktualizovaný GRAFIKON, platí od 23.5.2023

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
V súvislosti s náhlym uzatvorením komunikácie ponad železnicu, ktorú spravuje Slovenská správa ciest, zriadilo mesto Sereď svoju mimoriadnu autobusovú linku pre obyvateľov mesta. Po prvých dňoch jej fungovania a po zosumarizovaní najpočetnejších podnetov od vás, pristúpilo mesto k aktualizácii jej grafikonu. 
 
Grafikon platný od utorka 23.5.2023
Mimoriadna autobusová linka: aktualizovaný GRAFIKON od 23.5.2023