Detičky z MŠ Podzámska v roli spevákov

Detičky z MŠ Podzámska v roli spevákov

Školstvo a vzdelávanie     Emília Stoklasová – MŠ Podzámska    
 
Mamičky a babičky detí z MŠ Podzámska dostali tento rok ku Dňu matiek netradičný darček. V rámci spolupráce s rodinou sme oslovili p. Jimiho Cimbalu, ktorého deti navštevujú našu materskú školu, o vytvorenie demo nahrávok k niekoľkým piesňam k vystúpeniu pre mamičky. P. Cimbala ochotne našej prosbe vyhovel a nahrávky vytvoril.

Tu však naša spolupráca neskončila. Od p. Cimbalu sme dostali pozvanie do jeho nahrávacieho štúdia „Randal Group Production“. Tu sa deti vžili do role spevákov, svoje hlasivky nešetrili a naspievali pre mamičky a babičky piesne k ich sviatku.
 
Aj touto cestou sa chceme poďakovať p. Cimbalovi, že aj napriek veľkej pracovnej vyťaženosti, si našiel čas pre deti z MŠ Podzámska. Umožnil im nielen zažiť jedinečné a neopakovateľné chvíle v hudobnom štúdiu, ale zároveň potešiť mamičky a babičky originálnym hudobným profi darčekom.
Detičky z MŠ Podzámska v roli spevákovDetičky z MŠ Podzámska v roli spevákovDetičky z MŠ Podzámska v roli spevákovDetičky z MŠ Podzámska v roli spevákovDetičky z MŠ Podzámska v roli spevákov