Víkend otvorených parkov a záhrad – Múzejná záhrada Mestského múzea v Seredi

Víkend otvorených parkov a záhrad – Múzejná záhrada Mestského múzea v Seredi

Kultúra a divadlo     Mária Diková, vedúca mestského múzea v Seredi    
Tlačová informácia
 
Usporiadateľ:  DK - Mestské múzeum v Seredi v spolupráci s mimovládnou neziskovou organizáciou Národný Trust n. o.
Názov podujatia: Víkend otvorených parkov a záhrad – Múzejná záhrada Mestského múzea v Seredi
Miesto: Múzejná záhrada Mestského múzea – Fándlyho fara v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8 
Trvanie kultúrneho podujatia: 02. 06. 2023 – 04. 6. 2023
Program: 
2. 6. 2023 o 17.00 Čajový večer s hudbou - Ondejčíkoví z Bonsai centrum Nitra a koncert speváčky Ildiko Kali
3. 6. 2023 od 10.00 do 17.00 Prehliadka záhrady: „Fándlyho nekvitnúca jabloň, história fary a kostola“ – prezentácia historických artefaktov a pamiatky zaniknutého kostola v záhrade a lapidáriu s odborným výkladom lektoriek PhDr. Evy Vrabcovej a Márie Dikovej.
4. 6. 2023 o 16.30 hod. Rodinná nedeľa s rozprávkou Teátra Neline - O lúke, motýľovi a kvetinovej víle
Víkend otvorených parkov a záhrad 2023 – téma Melódie záhrad
Múzejná historická záhrada v Seredi
 
           Dom kultúry - Mestské múzeum v Seredi sa zapája aj v tomto roku do celoeurópskeho podujatia „Víkendu otvorených parkov a záhrad 2023“.  Na Slovensku zastrešuje toto podujatie mimovládna nezisková organizácia Národný Trust n. o.. Tento rok sa koná jubilejný  už XV.  ročník podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorého cieľom je priblížiť  krásu ako aj šíriť myšlienky  aktívnej ochrany a kvalitnej údržby našich parkov a záhrad.
V dňoch 2.- 4.júna 2023 budete mať jedinečnú príležitosť navštíviť viac ako 110 verejných
i súkromných parkov a záhrad z územia celého Slovenska. Podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad je súčasťou medzinárodnej iniciatívy prezentujúce slovenské parky a záhrady ako dôležitú súčasť zeleného dedičstva Európy. 
 
          Mestské múzeum pripravuje v Múzejnej záhrade pre návštevníkov trojdňový program.
          V piatok 2. 6. 2022 od 17.00 do 19.00 hodiny pre návštevníkov Čajový večer s ochutnávkou čajov s manželmi Ondejčíkovými z Bonsai centra v Nitre a hudobný koncert speváčky Ildiko Kali z Trnavy, ktorej nedávno vydali album Zlatá panna.
          V sobotu 4. 6. 2022 od 10.00 do 17.00 hodiny pozývajú návštevníkov na prehliadky historickej záhrady, exteriérovej expozície múzea, kde sa dozvedia o histórii zaniknutého stredovekého kostola a bývalej fary (dnes budova múzea).
          V nedeľu 4. 6. 2023 sa o 16.30 hod. uskutoční Rodinná nedeľa s bábkovým predstave-ním „O lúke, motýľovi a kvetinovej víle“ v podaní Teátra Neline.
Tešíme sa na Vás!
                                 
Kontakt: e-mail: muzeum@sered.sk, tel. č. 0950 894 373
Víkend otvorených parkov a záhrad – Múzejná záhrada Mestského múzea  v Seredi