Primátor ocenil mestských policajtov za záchranu života

Primátor ocenil mestských policajtov za záchranu života

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
Primátor mesta Sereď Ondrej Kurbel ocenil vo štvrtok 18. mája 2023 dvoch príslušníkov mestskej polície za záchranu ľudského života. Na pôde mestského úradu si ocenenie za vzornú službu a mimoriadne aktivity v oblasti bezpečnosti prevzali Martin Horváth a Ľubomír Tomašovič.
 
Obaja príslušníci boli koncom marca požiadaní z tiesňovej linky 112  o súčinnosť pri 82 ročnom pacientovi, u ktorého bolo potrebné použiť AED prístroj. Informácie, ktoré príslušníci obdržali boli, že pacient dýcha ale je ho potrebné napojiť na defibrilátor a diagnostikovať. Medzitým bola na miesto vyslaná Rýchla zdravotná pomoc. Hliadka MsP po príchode zistila, že muž už nedýcha a preto mu bol okamžite nasadený defibrilátor. Nakoľko mal kardiostimulátor, AED prístroj zadal potrebu ručnej masáže srdca. Počas oživovania príslušníkom MsP sa na miesto dostavila aj RZP,  ktorá si  oživovanie pacienta prevzala a neskôr jeho stav stabilizovala. O prípade sme informovali v samostatnom článku tu:  Hliadka mestskej polície zachraňovala 82-ročného muža.
 
Primátor mesta obom príslušníkom MsP poďakoval za mimoriadnu zásluhu pri záchrane života a tým aj šíreniu dobrého mena mestskej polície ako aj mesta Sereď. Dodal, že si váži ich počin, ktorý môže byť príkladom nielen pre kolegov ale aj príslušníkov iných záchranných zložiek. Vysokú profesionalitu pri zásahu pozitívne ohodnotil aj náčelník MsP Ladislav Fabo, ktorý povedal, že si váži každý takýto čin, lebo nie je nič dôležitejšie ako ľudský život.
 
foto: seredonline.sk
 
 
Primátor ocenil mestských policajtov za záchranu života