Záchrana historickej sochy sv. Jána Nepomuckého

Záchrana historickej sochy sv. Jána Nepomuckého

História     Iveta Tóthová    
 
V radoch katolíckej cirkvi je sv. Ján Nepomucký považovaný za ochrancu pred ohováraním a osočovaním ako aj patrón pltníkov, mlynárov a ochranca pred povodňami. Sochy sv. Jána Nepomuckého sú zastúpené v mnohých obciach a mestách na Slovensku. V Seredi má svoje miesto pri bistre „Raketa“, kam ju v roku 1923 dal preniesť Jozef Godály s manželkou Mária rod. Vachuttovou z lokality Starý most, kde bola umiestnená v dávnej histórii predtým.
 
Záchrana sochy
 
Počas desaťročí bola socha vystavená nepriaznivým poveternostným podmienkam, neodborným zásahom a celkovej neúdržbe. Keďže bola v dezolátnom stave, potomkovia rodiny Godályovcov sa rozhodli nenechať sochu upadnúť do zabudnutia a prinavrátiť jej niekdajšiu slávu. Zámer bol konzultovaný aj s Rastislavom Petrovičom, predsedom OZ Vodný Hrad. Baroková socha pochádza z 18. storočia. Svätý Ján Nepomucký je na nej zobrazený ako kňaz odetý v kanonickom rúchu, v rukách drží krucifix a palmovú ratolesť. Okolo hlavy mal pôvodne svätožiaru s piatimi hviezdami.
 
Bohuslav Godály nám vysvetlil, že historickú sochu sa rodina rozhodla zrekonštruovať k 100. výročiu osadenia ich predkami. Nakoľko si práce vyžadovali nemalé investície, na záchranu pamiatky bola založená verejná zbierka. Suma za doterajšie práce sa vyšplhala na cca 4000 eur, z ktorých väčšinu zaplatili práve potomkovia rodiny Godályovcov. Rekonštrukcia trvala približne pol roka a vykonala ju odborná reštaurátorská firma „Kazimír Cséfalvay“.
 
Symbolické osadenie
 
Projekt o obnovu a  zachovanie tohto kultúrneho dedičstva bol vďaka dobrovoľníkom a ich oddanosti úspešný. Sochu sa 16.mája 2023, teda presne na sviatok Sv. Jána Nepomuckého podarilo po rekonštrukcii v plnej kráse vrátiť späť na miesto. Bohuslav Godály aj prostredníctvom našich novín v mene "realizačného tímu" ďakuje rodine i darcom, ktorých zaujala ich iniciatíva a finančne prispeli na renováciu sochy s podstavcom či poskytli techniku na úpravu okolia. Socha bude ďalšie roky slúžiť ako pripomienka histórie a kultúry pre budúce generácie.
 
Zbierka je stále otvorená
 
Ohrádku ešte renovácia stále čaká a potrebné budú aj ďalšie terénne úpravy v sume do 3000 eur. Nakoľko doteraz vyzbieraná suma už tieto práce nepokrýva, zbierka je stále otvorená. Prispieť môžete na číslo účtu:
IBAN SK07 0200 0000 0046 6374 5853.
Záchrana historickej sochy sv. Jána NepomuckéhoZáchrana historickej sochy sv. Jána NepomuckéhoZáchrana historickej sochy sv. Jána NepomuckéhoZáchrana historickej sochy sv. Jána NepomuckéhoZáchrana historickej sochy sv. Jána NepomuckéhoZáchrana historickej sochy sv. Jána Nepomuckého