Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu dňa 9.6.2023 na ulici Fándlyho č.4348

Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu dňa 9.6.2023 na ulici Fándlyho č.4348

Mestský úrad     Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.    
Mesto/obec: Sereď
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.
Dátum: 09.06.2023
Od: 00:00 hod.
Termín odstávky: do 09.06.2023, 03:00
Oblasť odstavenia: Sereď Fándlyho č.4348 - kotolňa
Dovoz vody cisternou: nie
Regulácia vody: áno

Upozornenie ku plánovaným odstávkam vody, poruchám a haváriám:

Počas napúšťania verejného vodovodu a uvádzania do opätovnej prevádzky môže dôjsť ku dočasnému zakaleniu vody. Po ukončení odstávky vykonávajú pracovníci vodárenskej spoločnosti preplachovanie potrubia verejného vodovodu. Aj napriek vykonaným opatreniam sa môže stať, že časť zakalenej vody sa dostane do vodovodnej prípojky, ak odberateľ otvorí vodovodný kohútik skôr, ako je ukončené preplachovanie vodovodného potrubia. V prípade zákalu, pred použitím na pitné a hygienické účely, je potrebné túto vodu z vodovodnej prípojky vypustiť cez vodovodnú batériu. Náhradné zásobovanie cisternami alebo výtokovým stojanom je poskytované v závislosti na dobe trvania odstávky, počte dotknutých obyvateľov a v závislosti na poveternostných podmienkach.

Za porozumenie a pochopenie Vám ďakujeme. 
Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu dňa 9.6.2023 na ulici Fándlyho č.4348