Deň matiek oslávili vo veľkom štýle

Deň matiek oslávili vo veľkom štýle

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Druhá májová nedeľa už tradične na celom Slovensku patrí oslave Dňa matiek. V mnohých mestách sa pri tejto príležitosti organizujú kultúrno-spoločenské podujatia venované všetkým mamám ako aj celkovo materstvu. V Dennom centre pre seniorov v Seredi si Deň matiek pripomenuli v utorok 16. mája 2023. Významnej udalosti sa zúčastnilo viac ako sto členov klubu. Pozvanie prijali aj viceprimátorka Mária Fačkovcová spolu s vedúcou Oddelenia sociálneho, bytového a rodiny na MsÚ Silviou Adamčíkovou.
 
Program začal príhovorom vedúceho centra Jozefom Valábkom, ktorý všetkých srdečne privítal a poďakoval za hojnú účasť na podujatí. Slova sa ďalej ujal člen klubu Ján Horniak, ktorý povedal, že Deň matiek je príležitosťou poďakovať sa všetkým mamám za lásku, nehu a starostlivosť, ktorou zahŕňajú svoje deti aj celé rodiny. Prítomným sa prihovorila aj viceprimátorka Mária Fačkovcová, ktorá poďakovala za pozvanie a takisto vyzdvihla výnimočnú úlohu matky v života každého človeka. Ako povedala, povolanie matky je veľmi náročné a je spojené s mnohými obetami. Žiadna ale nie je ťažká, lebo láska k deťom všetko prekoná. Ďalej dodala, že byť matkou je povolanie, ktoré nikdy nekončí, lebo stojí pri svojich deťoch po celý ich život. 
 
Po príhovoroch nasledovalo vystúpenie žiakov ZŠ J.A.Komenského sériou umeleckého pásma ľudových piesní a prednesom hovoreného slova. Všetkých potešilo aj vystúpenie spevokolu Pohoda a do tanca i spevu až do konca podujatia hrala skupina Naši. Oficiálny program vystriedala zábava, občerstvenie a družné rozhovory s priateľmi. Na záver bola  každá prítomná žena - matka na znak úcty obdarená kvietkom.
Deň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýleDeň matiek oslávili vo veľkom štýle