Web s aktuálnymi informáciami o uzatvorenom moste v Seredi

Bezpečnosť     Monika Majkova, redakcia Seredonline.sk    
Vzhľadom na závažnosť stavu, ktorý nastal po uzatvorení nadjazdu ponad železničnú trať a následkov pre obyvateľov, www.seredonline.sk operatívne vytvorilo samostatný web zameraný na aktuálne informácie týkajúce sa tohto nadjazdu.
 
Tento web nájde verejnosť ako aj médiá na adrese:
 
 
Keďže sa nejedná o krátkodobú záležitosť, majú možnosť aj občania redakcii seredonline.sk poskytnúť informácie, námety a podnety, ktoré považujú za dôležité na webe uverejniť a to najmä z dôvodu ich rozšírenia iným spoluobčanom. Dostupný email: most@seredonline.sk.
 
Veríme, že aj táto služba média seredonline.sk aspoň čiastočne uľahčí nepríjemnú situáciu, ktorá pre nich vznikla uzatvorením tejto dôležitej cestnej tepny spájajúcej dve časti mesta Sereď.