Pozvánka na súťaž v prednese poézie a prózy Mihálikova Sereď

Pozvánka na súťaž v prednese poézie a prózy Mihálikova Sereď

Umenie a literatúra     MO Matice slovenskej    
MO Matice slovenskej a Mesto Sereď v spolupráci s  Domom kultúry
 
vyhlasujú18. ročník regionálnej súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy
 
MIHÁLIKOVA SEREĎ
 
 
 
Termín súťaže: 5. jún 2023 / pondelok / o 13,00 hod.

Miesto súťaže: Dom kultúry v Seredi- DKaffe ( vchod pri knižnici)
 
Podmienky súťaže:
1. kategória : žiaci 1.- 3. roč. ZŠ
2. kategória : žiaci 4.–6. roč. ZŠ+ reál.gymnázia
3. kategória : žiaci 7.- 9.roč.ZŠ + reál. gymnázia

Osobitne bude hodnotená súťaž v prednese poézie i prózy. Škola môže poslať do súťaže len 1 súťažiaceho za každú kategóriu (v poézii aj próze) .

Prihlášky do súťaže prosíme zaslať do 31. mája 2023 na e mailovú adresu : skramarova@azet.sk / predmet Mihalikova Sereď/
 
http://www.seredskenovinky.sk/pictures/web/Mihálikova_Sereď_2023.doc
 
Projekt je financovaní s podporou Matice slovenskej a mesta Sereď.
Pozvánka na súťaž v prednese poézie a prózy Mihálikova Sereď