Informácie zo zasadnutia Krízového štábu mesta Sereď zo dňa 12.05.2023

Mestský úrad     Krízový štáb mesta Sereď    
Zasadnutie krízového štábu mesta Sereď otvoril a viedol jeho predseda Ing. Ondrej Kurbel. Informoval opäť všetkých prítomných o súčasnom stave mosta nad železnicou. Prechod peších obyvateľov cez most je monitorovaný prostredníctvom mestskej polície. Mgr. Kováčová informovala, že školy zatiaľ nepožadujú zmeny v trasách a frekvenciách autobusových liniek.
 
Prijaté opatrenia a termíny:
Opatrenie č. 9:
Kontaktovať a konzultovať s firmou PSA Trnava možnosť vlastnej autobusovej dopravy ich zamestnancov z ulice Cukrovarská.
T: ihneď                                                                                 Z: Ing. Slahučková
 
Opatrenie č. 10:
Naďalej komunikovať so zástupcami Železníc SR,  požiadať ich o zváženie dočasnej výluky vlakovej dopravy aj napriek informácií o návrhu na obmedzenie rýchlosti prejazdu vlakov na 10km/hod. Zaslať žiadosť na dočasné umožnenie priechodu cez koľajisko.
T: ihneď                                                                                 Z: mesto Sereď
 
Opatrenie č. 11:
Zaslať na mesto Sereď vyčíslenie nákladov spojených s prevádzkou mimoriadnej autobusovej linky.
T: neodkladne                                                                       Z: SAD Dunajská Streda
 
Opatrenie č. 12:
Umiestniť na oboch stranách mosta informačné tabule.
T: ihneď po ich zhotovení                                                     Z: Ing. Slahučková + Ing. Šišo
 
Opatrenie č. 13:
Grafikon mimoriadnej autobusovej linky bude nasledovný:
pondelok – piatok:
Trasa do mesta: 1. IDC Holding (nástup), 2. most (zo strany Trnavská ulica), 3. Križovatka ulíc Bratislavská a Priemyselná, 4. výstup na autobusovej zastávke na Cukrovarskej ulici (trafika Pluto)
Časy: 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 22:15 hod.
Trasa z mesta: 1. autobusová zastávka na Cukrovarskej ulici (Pluto), 2. most zo strany Vonkajší rad, 3. Križovatka ulíc Bratislavská a Priemyselná, 4. most zo strany Trnavskej ulice, 5. IDC Holding (výstup).
Časy: 5:20, 6:40, 7:40, 9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 21:40 hod.
 
sobota – nedeľa:
Trasa do mesta: 1. IDC Holding (nástup), 2. most (zo strany Trnavská ulica), 3. výstup na autobusovej zastávke na Cukrovarskej ulici (trafika Pluto).
Časy: 7:15, 9:30, 12:15, 16:15, 20:15 hod.
Trasa z mesta: 1. autobusová zastávka na Cukrovarskej ulici (Pluto), 2. most zo strany Vonkajší rad, 3. most zo strany Trnavskej ulice, 4. IDC Holding (výstup).
Časy: 6:40, 8:55, 11:40, 15:40, 19:40 hod.
O prípadných zmenách v grafikone budú obyvatelia informovaní.
T: ihneď                                                                                 Z: mesto Sereď
 
Opatrenie č. 14:
Vytvoriť novú webovú stránku IBA na účely informovanosti občanov v súvislosti s mimoriadnou situáciou uzatvorenia železničného mosta. Na stránke budú zverejnené okrem iného aj oznamy od obchodných reťazcov, akým spôsobom je možné nákupy realizovať online.
T: ihneď                                                                                 Z: Bc. Bosý
 
Opatrenie č. 15:
Vyčísliť náklady na údržbu verejných priestranstiev v dôsledku obchádzkovej trasy na rok 2023 a prihliadať na tieto skutočnosti pri návrhu rozpočtu na rok 2024.
T: do 31.05.2023                                                                   Z: p. Laluščiak
 
Opatrenie č. 16:
Pozývať na zasadnutia KŠ aj zástupcov firiem z dotknutej oblasti.
T: podľa potreby                                                                   Z: mesto Sereď
 
Opatrenie č. 17:
Zabezpečiť úpravu zberu bioodpadu od rodinných domov s prihliadnutím na súčasnú situáciu.
T: ihneď                                                                                 Z: Bc. Vohláriková
 
Opatrenie č. 18:
Zosumarizovať a predložiť primátorovi mesta všetky záznamy z rokovaní, ktoré iniciovala Slovenská správa ciest, týkajúcich sa stavu železničného mosta. V tejto súvislosti zvážiť právne kroky voči nečinnosti SSC.
T: do 31.05.2023                                                                   Z: mesto Sereď
 
Opatrenie č. 19:
Pozývať na každé zasadnutie KŠ aj zástupcov SSC.
T: v texte                                                                               Z: mesto Sereď