Strelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN

Strelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
V areáli Ženijného pluku v Seredi sa dňa 13. mája konal IX. ročník streleckej súťaže, ktorú zorganizovalo občianske združenie UN-VETERAN SLOVAKIA v spolupráci so Ženijným plukom Sereď a Zväzom vojakov SR - klub Sereď. Táto súťaž sa každoročne koná pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN, prostredníctvom ktorého si pripomíname obetavú prácu a úsilie vojakov na podporu mieru a bezpečnosti.
 
Na úvod účastníkov srdečne privítal riaditeľ súťaže a prezident UN VS plk. v.v. Štefan Jangl. Účastníci boli oboznámení s pravidlami a bezpečnosťou pri streľbe. Súťažilo 13 trojčlenných družstiev z celého Slovenska. Sily si zmerali v streľbe zo samopalu vz. 58 s redukovaným strelivom po päť rán v stoji a v ľahu. Súťaž je medzi účastníkmi veľmi obľúbená, je totiž príležitosťou na to, aby sa stretli priatelia či bývalí aj súčasní kolegovia a preukázali svoju zručnosť strieľať na terč. Atmosféra je tu každoročne veľmi priateľská a kolegiálna. Okrem súťaže tu majú všetci možnosť sa porozprávať, spomínať, vymieňať svoje skúsenosti a zároveň si navzájom držať palce v dosiahnutí čo najlepších výsledkov. O zabezpečenie regulárnosti a bezpečnosti strelieb sa postarali príslušníci ženijného pluku, ktorí s prispením Zväzu vojakov SR Klub Sereď pripravili pre účastníkov aj vojenský veteránsky guláš.
 
Po ukončení súťaže sa uskutočnil akt odovzdania cien najlepšiemu družstvu a najlepším jednotlivcom.
 
V kategórii družstiev zvíťazili strelci zo Zväzu vojakov SR Klub Topľčany, na druhom mieste sa umiestnili zástupcovia 1. mechanizovanej brigády Topoľčany a tretie miesto si vybojovali reprezentanti Zväzu vojakov SR Klub Levice.
 
V kategórii jednotlivcov - muži si prvé miesto vybojoval Dušan Harsány z OZP SR, druhý bol Lukáš Marcinkech z 1. mechanizovanej brigády Topoľčany a na treťom mieste sa umiestnil Radim Kamrla zo Zväzu vojakov SR Klub Topoľčany.
 
V kategórii jednotlivcov – ženy sa na prvom mieste umiestnila Klára Kubíková z KVH Trnavská posádka, na druhom mieste sa umiestnila Zorka Opalek Velčická z OZP SR a tretia bola Barbora Urbanová zo Serede.
 
Víťazi boli odmenení pohármi a medailou za umiestnenie. Každý účastník súťaže si ako odmenu odniesol pamätný diplom za úspešnú streľbu. Na záver prezident UN VS plk. v.v. Štefan Jangl všetkým poďakoval za účasť a spoluprácu. Keďže počasie nebolo ideálne, čo sa odzrkadlilo aj na menšej účasti, vyjadril presvedčenie, že o rok na jubilejnom desiatom ročníku streleckej súťaže sa opäť všetci stretnú možno v hojnejšom počte.
 
Strelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSNStrelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN