Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj Mestské múzeum v Seredi

Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj Mestské múzeum v Seredi

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ je podujatie, ktoré ponúka možnosť  spoznať históriu, kultúru, tradície, archeológiu a umenie. Koordinuje so Zväzom múzeí v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Bratislave. Tento rok sa konal už 19. ročník, kedy mnohé kultúrne inštitúcie otvorili svoje brány po celom Slovensku a ponúkali návštevníkom možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít a podujatí.  Programy sa každoročne skladajú z prehliadok, prednášok, workshopov, filmových projekcií, koncertov a mnohých ďalších aktivít. Zároveň je to príležitosť vidieť unikátne exponáty, ktoré by inak neboli verejnosti prístupné, pretože sú chránené alebo sa nachádzajú mimo verejných priestorov.
 
Do podujatia Noc múzeí a galérií sa aj tento rok v sobotu 13. mája zapojilo  Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi, ktoré otvorilo priestory expozícií, výstav a Múzejnej záhrady.  Mestské múzeum v Seredi vzniklo z iniciatívy občanov mesta Sereď a pre verejnosť bolo otvorené 15. decembra 2004. Sídli v budove bývalej rímskokatolíckej fary, dnes známej ako Fándlyho fara. Zriaďovateľom Mestského múzea je Mesto Sereď a prevádzkuje ho Dom kultúry a Občianske združenie Vodný hrad v Seredi. Prirodzeným pokračovaním interiéru je múzejná záhrada, kde sa nachádza exteriérová expozícia.
 
„V rámci Noci múzeí a galérií boli v čase od 10:00 do 21:00 hodiny pre návštevníkov pripravené prehliadky expozícií a výstav ako Prehistória seredského regiónu, Hrad Šintava, Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča, Lapidárium s barokovými sochami v renesančnej pivnici. Vystavené boli aj nové exponáty z obdobia prvej tretiny 20. storočia - fotografie, dokumenty a predmety rodiny grófa Štefana Takácsa Tolvaya z Dolného Čepeňa a jeho zamestnancov, ktoré pochádzajú z rodinných zbierok Iva Neboráka z Rychvaldu v ČR, Jána Bugyiho z Veľkej Mače a Renáty Kyselej zo Serede,“ uviedla vedúca múzea Mária Diková a dodala, že prehliadka v Múzejnej záhrade poskytla návštevníkom zaujímavé poznatky o výstave sto exemplárov tehál zo zbierky Dušana Irsáka, vidieť mohli pilier zaniknutého stredovekého kostola a spoznať jeho históriu, nazrieť do barokovej studne a pokochať sa pohľadom na historické kamenné fragmenty inštalované v záhrade. Pre návštevníkov boli pripravené komentované prehliadky s archivárkou PhDr. Evou Vrabcovou, s vedúcou múzea Máriou Dikovou a s predsedom OZ Vodný Hrad Mgr. arch. Rastislavom Petrovičom.
 
Nové poznatky návštevníkom poskytli aj prednášky.  PhDr. Eva Vrabcová porozprávala o pôsobení katolíckej cirkvi v Seredi, Mária Diková načrela do histórie Dolného Čepeňa a grófa Štefana Takácsa Tolvayho s grófkou Irmou, rod. Szászy ako novej akvizície v múzeu  a do tretice Ing. pplk. Ondrej Urban prednášal o vojenskej kariére grófov Štefana a Jozefa Takács Tolvayovcov. Vo večerných hodinách sa konal komorný koncert v podaní hudobného zoskupenia TRIO IMPRESSION, v rámci ktorého odzneli skladby z obdobia 19. a 20. storočia.  Na flautu zahrala Terézia Sobeková, na klarinet Eric Harrison a na klavír  Monika Harrison.  Široká škála programu dala tak možnosť prežiť zaujímavý deň a večer spojený s históriou i kultúrou. 
Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo aj mestské múzeum v Seredi