Základná škola J.A.Komenského získala ako prvá na Slovensku ocenenie AKTÍVNA ŠKOLA

Základná škola J.A.Komenského získala ako prvá na Slovensku ocenenie AKTÍVNA ŠKOLA

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Základná škola Jána Amosa Komenského v Seredi bola 11. mája 2023 ako prvá škola na Slovensku ocenená ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Jánom Horeckým titulom AKTÍVNA ŠKOLA.
 
Pilotný projekt Aktívnej školy počíta s 200 zapojenými školami, ktoré sa postupne budú rozrastať. Cieľom je viac pohybu na školách a tým zdravšie a šťastnejšie deti.  Aktívna škola je škola, ktorá vytvára dostatočné množstvo príležitostí a podmienok na to, aby žiaci trávili pohybom viac času. Je to súbor pohybových aktivít, ktoré sa dejú na škole ale aj mimo nej. To znamená, že Aktívna škola má za úlohu maximalizovať množstvo pohybových príležitostí počas dňa.
 
Čo tvorí aktívnu školu
 
- aktívny transport
- aktívne prestávky
- telesná a športová výchova
. testovanie pohybových predpokladov
- školské športové súťaže, krúžky, kurzy
 
Kto tvorí aktívnu školu
 
Aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať,  že Aktívnu školu tvorí iba škola a v nej pedagogický zbor, tvoria ju aj rodičia, primátor či starosta, poslanci, samospráva, médiá, rôzne inštitúcie a firmy. Jednoducho povedané sú to všetci, ktorí si uvedomujú  dôležitosť POHYBU a ŠPORTU v našom živote.
 
Prečo je Základná škola J.A.Komenského AKTÍVNA ŠKOLA ?
 
- podporuje aktívny transport
- má 3 hodiny TaŠV (1-6)
- predĺžené aktívne prestávky
- úspešne fungujúce MODULY
- spolupráca s viacerými šport. klubmi
- rozvíja školskú šport. infraštruktúru
- využíva aktívne prvky na chodbách
- podporuje zdravé stravovanie
 
Základná škola J.A.Komenského je okrem toho  zapojená aj do pilotného overovania kurikulárnej reformy a množstva ďalších výziev, ktoré ministerstvo vyhlasuje. (zdroj:skolskysport.sk)
Základná škola J.A.Komesnkého získala ako prvá na Slovensku ocenenie AKTÍVNA ŠKOLAZákladná škola J.A.Komesnkého získala ako prvá na Slovensku ocenenie AKTÍVNA ŠKOLA