Výluka vlakov a posilnené autobusy v meste. Prečítajte si najaktuálnejšie informácie k uzávere mosta

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Krízový štáb mesta dnes v súvislosti s uzáverou mosta ponad železnicu zasadal druhýkrát. Riešil najmä zefektívnenie mimoriadnej autobusovej linky, ktorú mesto včera sfunkčnilo.
 
Mimoriadna autobusová linka bude premávať aj cez víkendy, časy sú aktualizované podľa poskytnutých potrieb zo strany veľkých zamestnávateľov. Mimoriadna  autobusová linky je bezplatná, grafikon je TU.
 
ÚPLNÁ UZÁVERA MOSTA:
Upozorňujeme verejnosť,  že most je uzatvorený pre všetky druhy dopravy vrátane cyklistickej a pešej. Cez železničnú trať nie je možné prechádzať!
 
LÁVKA PRE PEŠÍCH NEBUDE:
Nakoľko sa veľa obyvateľov informuje na dočasnú lávku pre peších, informujeme, že tento stavebný objekt je súčasťou projektu obnovy mosta ponad železnicu, ktorý má v kompetencii jej správca, teda Slovenská správa ciest. Nakoľko sa aktuálne jedná o havarijnú situáciu a nie o odstávku mosta v súvislosti s jeho obnovou, projektovaná lávka nie je, rovnako ako celý projekt obnovy mosta, pripravená k realizácii.  
Mesto však rokuje so Slovenskou správou ciest a vyvíja úsilie o urgentné podopretie telesa mosta, aby ho mohli bezpečne využívať aspoň peší aj cyklisti. 
 
DOPRAVA DETÍ DO ŠKôL:
Školský úrad komunikuje so školami a požiadavky škôl na dopravu budú promptne riešené.
 
VÝLUKA VLAKOV:
Primátor mesta bol dnes po zasadnutí Krízového štábu informovaný Železnicami SR o tom, že s platnosťou od 12. mája bude výluka vlakovej dopravy na trase Sereď – Gáň s náhradnou autobusovou dopravou. Na základe tejto novej skutočnosti  primátor mesta požiada Železnice SR o možnosť zriadenia dočasného priechodu peších a cyklistov cez železničnú trať, pri zachovaní všetkých bezpečnostných predpokladov.