Trnavský kraj po novom poskytuje služby mobilného hospicu aj v Seredi

Trnavský kraj po novom poskytuje služby mobilného hospicu aj v Seredi

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Trnavská župa v týchto dňoch zriadila novú a veľmi potrebnú službu – mobilný hospic. Ide o program, ktorý má pomôcť terminálne chorým a zomierajúcim pacientom v domácom prostredí. Služba je určená pre pacientov v celom Trnavskom kraji, to znamená, že ju môžu využívať aj pacienti zo Serede.
Služba je  poskytnutá na návrh lekára a záujemcovia sa môžu registrovať prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke www.zdravazupa.sk. Poskytovaná domáca hospicová starostlivosť je plne hradená všetkými zmluvnými zdravotnými poisťovňami – Union poisťovňa, a.s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. a DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s..
 
Služba mobilného hospicu bude poskytovaná kvalifikovanými odborníkmi, ktorí majú skúsenosti s poskytovaním paliatívnej starostlivosti a budú pracovať v tesnej spolupráci s rodinami a blízkymi pacientov. Lekár so zdravotnou sestrou navštívi pacienta priamo v jeho domácnosti, kde jeho zdravotný stav stabilizuje. Ako naše médium informoval Trnavský samosprávny kraj, ide o lekárov z odborov interná medicína, onkológia, anesteziológia a intenzívna medicína.  „V rámci domácej hospicovej starostlivosti poskytujeme súbor zdravotných úkonov, ktorých cieľom je zmierniť utrpenie pacientov. Hlavným cieľom je riešenie bolesti pri ich nevyliečiteľnom ochorení,“ uviedla župa. Pomoc je poskytnutá aj blízkym osobám, ktoré sú v danej chvíli v náročnej životnej situácii.
 
Frekvencia návštev je individuálna, prispôsobuje zdravotnému stavu pacienta, ktorý určuje lekár mobilného hospicu. „Momentálne vieme u pacienta vykonať návštevu v rámci ordinačných hodín, a to v utorok od 15:30 do 18:30 hodiny, v stredu medzi 8:30 a 13:00 hodinou a vo štvrtok od 8:30 do 13:00 hodiny,“ doplnila Trnavská župa.
 
Adresa sídla mobilného hospicu je v budove Zdravotníckeho strediska na Študentskej ulici v Trnave. Ak by chcel rodinný príslušník hospic osobne navštíviť, je potrebné aby si telefonicky dohodol počas ordinačných hodín stretnutie na mobilnom čísle +421 945 458 008.
 
Trnavská župa si uvedomuje, že terminálne chorí pacienti potrebujú špeciálnu starostlivosť a pozornosť. Mobilný hospic je jedným z najlepších spôsobov, ako pomôcť pacientom v ich ťažkej situácii a zabezpečiť, aby boli v posledných dňoch svojho života v pokoji a v kruhu svojich blízkych. Iba ten, kto sa ocitol v takejto situácii vie oceniť takéto služby.  Župa počas uplynulých týždňov začala poskytovať aj služby Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Tie sú určené čiastočne alebo úplne imobilným pacientom, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu sa na ošetrenie dostaviť samostatne.
Trnavský kraj poskytuje služby mobilného hospicu aj v Seredi