Od 15. mája 2023 končí regulácia nosenia respirátorov

Od 15. mája 2023 končí regulácia nosenia respirátorov

Zdravie     Iveta Tóthová    
S účinnosťou od pondelka 15. mája 2023  končí povinnosť nosenia respirátorov v nemocniciach, v čakárňach a ambulanciách lekárov, v domovoch sociálnych služieb a v lekárňach.
 
"K tomuto kroku pristupujeme vzhľadom na postupné zlepšovanie epidemiologickej situácie vo výskyte akútnych respiračných ochorení na území Slovenskej republiky. Išlo o poslednú vyhlášku ÚVZ SR súvisiacu s COVID-19, ktorá bola ešte v platnosti. Vývoj epidemiologickej situácie budeme naďalej dôsledne monitorovať," uviedol Úrad verejného zdravotníctva SR.
 
Hoci už prekrytie horných dýchacích ciest nebude v daných inštitúciách povinné,  nosenie respirátora návštevníkom v týchto priestoroch ÚVZ SR odporúča. Nachádzajú sa v nich zraniteľné skupiny osôb – ľudia s akútnymi či chronickými ochoreniami, imunokompromitované osoby, tehotné ženy či osoby vo vyššom veku.
 
Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom alebo rúškom ÚVZ SR naďalej odporúča aj:

- osobám, ktoré začínajú pociťovať príznaky respiračného ochorenia,
 
- v preplnených prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy (MHD, prímestské, diaľkové autobusy a vlaky),
 
- v preplnených interiéroch, ako sú úrady, obchody, prevádzky služieb, prevádzky spoločného stravovania, kultúrne a športové zariadenia: divadlá, kiná, múzeá, športové haly, bohoslužobné priestory a podobne,
 
- na hromadných podujatiach aj v exteriéri, kde dochádza k hromadeniu sa ľudí v tesnej blízkosti (spoločenské, kultúrne a športové podujatia, ako sú koncerty, divadlá, kiná a pod.),
 
- počas cesty do zahraničia hromadnými prostriedkami (autobusy, vlaky, lietadlá)
a na preplnených miestach v zahraničí (napríklad letiská).

Ďalším dôležitým krokom k ochrane svojho zdravia a okolia je dôkladné umývanie rúk, ktoré chráni pred mnohými infekčnými ochoreniami.
Od 15. mája 2023 končí regulácia nosenia respirátorov