Najčastejšie Otázky a Odpovede v súvislosti s uzatvorením mosta, časť 2

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Prečo nie je vybudovaná lávka pre peších?
Lávka je súčasťou projektu obnovy mosta ponad železnicu, ktorý má v kompetencii jej správca, teda Slovenská správa ciest (SSC). Nakoľko sa aktuálne jedná o havarijnú situáciu a nie o odstávku mosta v súvislosti s jeho obnovou, projektovaná lávka nie je, rovnako ako celý projekt obnovy mosta, pripravená k realizácii. Lávka pre peších a cyklistov nebude nutná v prípade, ak SSC urgentne zabezpečí podopretie mosta. Most bude tým pádom slúži ako dočasná lávka.
 
Bude autobus premávať aj cez víkendy?
Mesto operatívne po vyhodnocovaní podnetov a pripomienok zabezpečilo mimoriadnu autobusovú linku aj cez víkendy.
 
Staráte sa o to, aby sa ľudia dostali do práce, ktorú majú v druhej časti mesta?
Snažíme sa komunikovať so všetkými zamestnávateľmi v časti mesta za mostom a podoba dnešného grafikonu je prispôsobená najčastejším požiadavkám zo strany firiem.
 
Nie je náhodou most rizikom aj pre vlaky?
Intenzívne sme komunikovali aj so zástupcami železníc, ktorí aj na základe mestom Sereď vyhlásenej mimoriadnej situácie následne pristúpili k výluke na trati Sereď – Gáň z prevádzky. Náhradná autobusová doprava bude jazdiť medzi vlakovými stanicami Sereď – Galanta.
 
Kde sa dozviem o časoch odchodov mimoriadnych autobusov?
Grafikon bol priebežne aktualizovaný. Bude zverejnený aj na samostatnej stránke, ktorú mesto Sereď čoskoro spustí v súvislosti s informovanosťou obyvateľstva so vzniknutou situáciou. Grafikon bude zverejnený na zastávkach mimoriadnej linky, na www.sered.sk a seredskenovinky.sk.  
 
Nemohol zostať most otvorený aspoň pre peších a cyklistov? Ako to, že v jeden deň bol bezpečný aj pre autá a na druhý deň už nie je bezpečný ani pre peších?
Nakoľko sme mali k dispozícii informáciu od statika, že môže dôjsť k náhlemu zrúteniu mosta, nikto z kompetentných si nedovolil nerešpektovať takúto výzvu k okamžitému uzatvoreniu mosta. Pri takto výraznom poškodení a tomto type mostnej konštrukcie mohlo dôjsť k okamžitému kolapsu.