GRAFIKON mimoriadnej autobusovej linky v súvislosti s uzatvorením mosta

GRAFIKON mimoriadnej autobusovej linky v súvislosti s uzatvorením mosta

Mestský úrad     Krízový štáb mesta Sereď    
Mesto zriadilo bezplatnú mimoriadnu autobusovú linku, ktorá premáva nasledovne:
 
pondelok – piatok:
 
Trasa do mesta: 
1. IDC Holding (nástup),
2. most (zo strany Trnavská ulica),
3. Križovatka ulíc Bratislavská a Priemyselná,
4. výstup na autobusovej zastávke na Cukrovarskej ulici (trafika Pluto)
 
Východzie časy od IDC Holding: 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 22:15 hod.
 
Trasa z mesta: 
1. autobusová zastávka na Cukrovarskej ulici (Pluto),
2. most zo strany Vonkajší rad,
3. Križovatka ulíc Bratislavská a Priemyselná,
4. most zo strany Trnavskej ulice, 5. IDC Holding (výstup).
 
Východzie časy od zastávky na Cukrovarskej: 5:20, 6:40, 7:40, 9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 21:40 hod.
 
sobota – nedeľa:
 
Trasa do mesta: 
1. IDC Holding (nástup),
2. most (zo strany Trnavská ulica),
3. výstup na autobusovej zastávke na Cukrovarskej ulici (trafika Pluto).
 
Časy: 7:15, 9:30, 12:15, 16:15, 20:15 hod.
 
Trasa z mesta: 
1. autobusová zastávka na Cukrovarskej ulici (Pluto),
2. most zo strany Vonkajší rad,
3. most zo strany Trnavskej ulice,
4. IDC Holding (výstup).
 
Časy: 6:40, 8:55, 11:40, 15:40, 19:40 hod.
 
O prípadných zmenách v grafikone budú obyvatelia informovaní.
 
Grafikon mimoriadnej autobusovej linky v súvislosti s uzatvorením mosta