Pracovná ponuka: Mesto Sereď príjme opatrovateľa / opatrovateľku

Mestský úrad     PhDr. Silvia Adamčíková, vedúca oddelenia sociálneho, bytového a rodiny    
Mesto Sereď oznamuje, že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu Opatrovateľ/Opatrovateľka.
 
Všetky informácie TU.