Na počiatku bolo slovo

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    
Osobnými stretnutiami, včasným informovaním, získavaním spätnej väzby a flexibilnými spôsobmi komunikácie môžeme dosiahnuť porozumenie.
Pre tých, čo už zabudli, je to veta  z materiálu Sereď, v ktorej chceme žiť #teamOndro strana č. 14.
To bola vízia a prísľub teamu Ondro. A aká je skutočnosť?
 
Deviateho marca 2023 sme sa v článku Boli ste spokojní s vybavením na seredskej radnici? dozvedeli ,že  „Vedenie mesta sa preto rozhodlo zbierať a pravidelne vyhodnocovať spokojnosť občanov s vybavením na mestskom úrade. Aj preto ste si po tieto dni mohli pri svojej návšteve úradu všimnúť v jeho vestibule priehľadnú urnu s farebnými lístkami. Ide o prieskum  spokojnosti s vybavením Vašich potrieb.“
 
Rozmením na drobné. Použitý termín „pravidelné vyhodnocovanie“  je výborný spôsob ako nepovedať, koľkokrát za rok  a podľa akých kritérií bude toto vyhodnotenie vykonané.  Ibaže  zhodnotiť úroveň spokojnosti z troch hromádok zelených, žltých a červených lístkov a nemať ani tušenie, v ktorej kancelárii úradu občan  bol , to chce naozaj dobrú fantáziu.  Na informovanie verejnosti o výsledku hodnotenia môžeme zabudnúť. Nakoniec informácia o tom, že verejnosť bude o niečom takom informovaná, v spomínanom článku ani nebola.
 
Medzičasom  30. apríla 2023 uplynul termín  pre doručenie odpovedí  na dotazník s  názvom Napíšme  spolu príbeh Serede.
 
Prvé dva pracovné týždne v máji boli krátke.  Možno to bol dôvod, prečo  sa slovo „včas“ z definície teamu Ondro stalo pojmom tak relatívnym.
Citujem: „Účinná komunikácia je taká komunikácia, vďaka ktorej sa občania bez námahy a včas dozvedia, kedy im budú odvezené smeti, kedy bude výpadok elektriny, kedy musia prihlásiť dieťa do škôlky, kde sa koná zaujímavé podujatie, ale aj to, ako môžu pripomienkovať stavebné konanie blízko svojho bydliska.“
Alebo je to tak  preto, lebo výsledok prieskumu medzi vymenovanými  príkladmi uvedený nie je?
Máj vstúpil do svojej druhej dekády. Budem trpezlivý. Možno sa o niekoľko dní na stránke mesta  predsa len dozviem,  koľko odpovedí  občanov  do termínu uzávierky na adresu mesta prišlo,  a ktorá časť Serede  medzi odpoveďami  na otázku „Ktoré z uvedených miest je podľa vás najkrajšie v Seredi?“  v  súťaži krásy vyhrala.
Len tak mimochodom. V dotazníku je v tejto otázke gramaticky nesprávne uvedené slovo mesto a v otázke „Aký je váš vzťah mestu Sereď?“ zabudol autor pred slovo mesto vložiť predložku „k“.