Zdravotno-preventívny deň určený seniorom

Zdravotno-preventívny deň určený seniorom

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
V Dennom centre pre seniorov sa pravidelne konajú zdravotné prednášky spojené s meraním základných hodnôt tlaku, cukru a  cholesterolu. Pomáhajú starším ľuďom rozšíriť  vedomosti o ich zdraví a v niektorých prípadoch môžu merania prispieť k včasnému odhaleniu vážnejších chorôb. Jedno z posledných meraní sa konalo v utorok 9. mája 2023.
 
Pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante vysvetlili seniorom čo ich namerané parametre znamenajú a v prípade odchýlky im boli odporúčané jednoduché tipy a rady, ako udržať tieto hodnoty na zdravej úrovni.  Seniori takéto merania veľmi oceňujú, nakoľko niektorí nemajú možnosť navštíviť svojho lekára, majú obavy z výsledku alebo ich odrádza dlhá čakacia doba. Návšteva pracovníčok RÚVZ  je tiež príležitosťou ako získať odpovede na rôzne otázky z oblasti zdravia, ktoré sú najmä starším ľuďom často neznáme. Jednoduchým a účinným spôsobom získajú potrebné vedomosti, ktoré môžu pomôcť udržať sa v dobrej kondícii a byť aktívny aj vo vyššom veku.
Zdravotno-preventívny deň určený senioromZdravotno-preventívny deň určený senioromZdravotno-preventívny deň určený senioromZdravotno-preventívny deň určený seniorom