Noc múzeí a galérií už tento víkend: pozrite si program v Trnavskom kraji, lákavú ponuku pripravilo aj Mestské múzeum v Seredi

Noc múzeí a galérií už tento víkend: pozrite si program v Trnavskom kraji, lákavú ponuku pripravilo aj Mestské múzeum v Seredi

Kultúra a divadlo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sa aj v tomto roku zapoja do 19. ročníka podujatia Noc múzeí a galérií 2023. Pre návštevníkov sú pripravené komentované prehliadky, workshopy, tvorivé dielne aj zaujímavé diskusie. Špeciálny program si pre túto príležitosť pripravilo aj Mestské múzeum v Seredi, zažiť tu budete môcť komorný kocert, či zistíte zaujímavosti z histórie.
 
PROGRAM: 
Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici
13. MÁJ  – od 13.00 do 21.00
16.00 – koncert žiakov Základnej umeleckej školy Senica
17.30 – komentovaná prehliadka výstavy Kresby Jána Mudrocha. 
17.30 – workshop kreslenia a hier vo virtuálnom svete
14. MÁJ – od 13,00 do 17,00
Nedeľný ateliér - Kreatívne stretnutia s umením pre rodičov i starých rodičov s deťmi.
 
Balneologické múzeum I. W. v Piešťanoch
13. MÁJ – od 10.00 do 21.00
od 13,00 - tvorivé dielne, ukážky krojov a možnosť si kroj aj vyskúšať, kvíz pre malých aj veľkých „Mladý archeológ a reštaurátor“ a „Život pri rieke Váh“
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede
13. MÁJ – od 13.00 do 17.00
17,00 – komentovaná prehliadka Svet víl
19,00 - komentovaná prehliadka Šľachtické rody na Žitnom ostrove
 
Západoslovenské múzeum v Trnave
13. MÁJ – od 17.00 do 22.00
17,00 – 17,30 Múzeum knižnej kultúry privíta návštevníkov - komentovaný sprievod k výstave Slováci, píšte po slovensky! (Matej Krnáč).
18,00 – 18,30 Dom hudby Mikuláša Schneidra Trnavského -  čítanie z knihy Mikuláša Schneidra Trnavského: Úsmevy a slzy
Kláštor klarisiek
17,00 – 21,50 - sprístupnený Kostol Nanebovzatia Panny
17,00 – 19,00 – program pre deti Zoologické bádanie
17,30 – 19,00 – detský tvorivý kútik Ornament
18,30 – sprievod po pivniciach a kostole
19,30 uvedenie knihy Šestnáste storočie slovom a obrazom
20,30 - Husľové soirée s Janou Andevskou a Beátou Tomčányiovou
 
Vlastivedné múzeum v Galante
13. MÁJ – od 15.00 do 21.00
15,00 – 18,00 individuálne prehliadky stálych expozícií
18,00 vernisáž výstavy MERKUR
19,00 prednáška Život na šľachtickom dvore v 16. a 17. storočí.
20,00 koncert Spevokolu Zoltána Kodálya v Galante na nádvorí
 
Vlastivedné múzeum v Hlohovci
13. MÁJ – od 15.00 do 21.00
Výstavná sieň – Robotnícky dom
13,00 – 17,30 Prehliadka výstav Prírodné klenoty Hlohovecka a Na krídlach zdania
16,00 – 17,30 Prírodné klenoty Hlohovecka - Interaktívna prehliadka výstavy pre deti predškolského veku.   
17,30 – 18,30 prednáška a autogramiáda knihy ULIČKA a o starom Hlohovci  
19,00 – 20,00 komentovaná prehliadka výstavy Na krídlach zdania
Hlavná budova, kláštor
15,00 – 21,00 Stále expozície múzea  
20,00 – 21,00 komentovaná prehliadka výstavy Kone a jazdectvo
Vyhliadka z veže farského kostola
18,30 - 20,30
 
Záhorské múzeum v Skalici
20. MÁJ – od 10.00 do 18.00
Sprístupnená stála expozícia a aktuálna výstava Rasťo Andris Nálady
Premietanie filmov
Tvorivé aktivity pre deti
 
Celý program Noci múzeí a galérií v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti trnavskej župy je zverejnený na webovej stránke www.trnavskazupa.sk
 
Program MESTSKÉHO MÚZEA SEREĎ: 
Miesto konania: Mestské múzeum a Múzejná záhrada v Seredi
Dátum a čas konania podujatia: 13. mája 2023, 10.00 - 21.00 hod.
 
V múzeu:
10.00, 11.00 a 19.30 h komentované prehliadky expozícií a výstav v múzeu, otvorenie výstavy exponátov mesiaca
15.00 h prednášky PhDr. Evy Vrabcovej: Pôsobenie katolíckej cirkvi v Seredi, Márie Dikovej: Z histórie Dolného Čepeňa - Gróf Štefan Takács Tolvay a grófka Irma, rod. Szászy, Ing. pplk. Ondreja Urbana:  Vojenská kariéra grófov Štefana a Jozefa Takács  Tolvayovcov
 
 V Múzejnej záhrade:               
18.00 h komorný koncert  TRIO IMPRESSION: Terézia Sobeková – flauta, Eric Harrison – klarinet, Monika Harrison - klavír
 
Zdroj: TTSK, Mestské múzeum - Fándlyho fara v Seredi
Noc múzeí a galérií už tento víkend: pozrite si program v Trnavskom kraji, lákavú ponuku pripravilo aj Mestské múzeum v SerediNoc múzeí a galérií už tento víkend: pozrite si program v Trnavskom kraji, lákavú ponuku pripravilo aj Mestské múzeum v Seredi