Zbierka Modrý gombík UNICEF a uskutoční od 15. mája

Mestský úrad     odd. Školstva, športu a kultúry        
 

Slovenská nadácia pre UNICEF organizuje aj tento rok verejnú zbierku s názvom Modrý gombík 2023. Vyzbierané finančné prostriedky venujú na rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, ochranu ľudských práv, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochranu zdravia, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc, obhajobu práv znevýhodnených skupín fyzických osôb a podporu práce s deťmi. Čistý výnos bude na území Slovenskej republiky použitý na rozvoj programov zameraných na zlepšenie duševného zdravia. 

V zahraničí pôjde finančná pomoc zo zbierky prioritne do krajín oficiálnej pomoci SR - Južný Sudán, Keňa, Afganistan, Ukrajina a krajiny Blízkeho východu - Irak, Jordánsko, Libanon, Sýria, prípadne v rámci reakcie na novú ad hoc humanitárnu krízu, ak vypukne v čase trvania zbierky. Výnos zbierky bude určený na podporu programov UNICEF Humanitarian Action for Children, prioritne na zabezpečenie ochrany duševného zdravia v krajinách humanitárnych intervencií UNICEF.

Zbierka Modrý gombík UNICEF 2023 bola povolená
rozhodnutím Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OVS2-2022/043324-003 zo dňa 11. 11. 2022 a zapísaná do registra verejných zbierok pod registračným číslom 000-2022-043324.

Zbierka sa bude vykonávať na celom území Slovenskej republiky

v dňoch 15. 5. 2023 - 21. 5. 2023 zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek s naším logom našimi dobrovoľníkmi.

Ak by naši obyvatelia radi podporili verejnú zbierku Modrý gombík 2023, jednoducho  tak môžu urobiť prostredníctvom prevodu na účet zbierky. Viac informácií tu:
http://www.modrygombik.sk

Prispieť je možné tiež prostredníctvom QR kódu z Vášho mobilu:


 

(Otvorte si aplikáciu Vášho internet bankingu a naskenujte si QR kód cez platbu.)


Ďakujeme všetkým darcom.