Pietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom

Pietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Dňa 9. mája sa pri príležitosti 78. výročia ukončenia druhej svetovej vojny konal pri Pamätníku oslobodenia v Seredi pietny akt  kladenia vencov. Vzdať úctu a hold padlým vojakom prišli primátor mesta Ondrej Kurbel, viceprimátorka Mária Fačkovcová, prednostka MsÚ Mariana Páleníková, poslanci MsZ, zástupcovia Zväzu protifašistických bojovníkov, príslušníci Ženijného pluku v Seredi, Zväzu vojakov SR klub Sereď, UN Veteran Slovakia, delegácia z Okresného úradu Galanta, členovia TJ Rozkvet, Denného centra pre seniorov v Seredi, pedagógovia  a žiaci miestnych základných škôl.
 
Dňa 8. mája 1945, čiže pred takmer osemdesiatimi rokmi, sa vojna v Európe definitívne skončila. Tento historický okamih sa stal dôležitou udalosťou pre mnoho krajín a ľudí, ktorí trpeli vplyvom vojny.  Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, ktorý stál život asi 45 až 60 miliónov ľudí. Boli zničené celé mestá a spôsobené nevyčísliteľné škody na majetku a kultúrnom dedičstve ľudstva.
 
Ukončenie 2. svetovej vojny si  v Seredi každoročne pripomíname spomienkovým stretnutím a kladením vencov na znak uctenia si pamiatky tých, ktorí bojovali a zomreli vo vojne. Zároveň je pripomienkou hrdinského úsilia všetkých, ktorí boli zasiahnutí vojnovými konfliktmi. Primátor Ondrej Kurbel v príhovore mimo iného povedal: “Je na nás zachovať v pamäti spomienky našich starých otcov, aby sa nikdy nezabudlo na skúsenosť našej krajiny s vojnou. Je veľmi dôležité, aby pri vzdelávaní mladšej generácie mala svoje miesto informovanosť ako i prevencia proti neznášanlivosti, násiliu a extrémizmu vo všetkých jeho podobách.“  Ďalej uviedol, že naša krajina ako aj mnohé iné krajiny prežili len za cenu obrovských strát a obetí. Je preto nepochopiteľné, že sa ľudstvo nedokázalo poučiť a vojnové konflikty sú stále aktuálne. Slova sa ujal aj predseda Zväzu protifašistických bojovníkov v Galante Jozef Janský, ktorý v príhovore pripomenul, že na území nášho štátu je pochovaných 60 659 vojakov Červenej armády, 10 435 rumunských vojakov, 2 790  príslušníkov československého vojska. Dodal, že mier nie je samozrejmosť a preto musíme urobiť všetko preto, aby sme si ho chránili. Aj po mnohých rokoch podobné podujatia evokujú v prítomných hosťoch výrazné emócie a podnecujú nás k zamysleniu nad minulosťou ale aj k prehodnoteniu súčasnej situácie vo svete a smerovania budúcnosti. Nezabúdame a ďakujeme...
 
Slávnostný akt ukončila báseň v podaní Moniky Plavockej a záverečné slovo primátora Ondreja Kurbela, ktorý všetkým srdečne poďakoval za účasť na pietnom akte, čím prítomní hostia vyjadrili úctu voči padlým hrdinom a zároveň prispeli k spomienke na odkaz II. svetovej vojny.  Ako uviedol, tento odkaz musí zostať ako memento pre budúce generácie a nesmie upadnúť do zabudnutia.
Pietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmomPietnou spomienkou a kladením vencov sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom