Slávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v Seredi

Slávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v Seredi

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Výstavou s názvom „Pamäť ako referencia“  s podtitulom Kritické kontexty Slovenského štátu v súčasnom vizuálnom umení si Múzeum holokaustu v Seredi a organizácia Post Bellum pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom a ukončenie druhej svetovej vojny v Európe.  Slávnostná vernisáž sa konala v pondelok 8. mája 2023.
 
Výstava sa koná v rámci projektu „History defines our future / História definuje našu budúcnosť“, ktorá je realizovaná v rámci programu “Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca” spolufinancovaného z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
 
Pozvanie prijali viacerí hostia, medzi ktorými nechýbal aj spoluorganizátor výstavy Juraj Rizman, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero, riaditeľka organizácie Post Bellum Sandra Polovková a ďalší. Kurátorkou výstavy je Bohunka Koklesovová, ktorá vysvetlila prečo výstavu pomenovala Pamäť ako referencia. „Pamäť je niečo nestále, postavené na princípe zabúdania či znovuobjavovania spomienok. Referencie je jasná správa o nejakej situácii. Spojením týchto dvoch protichodných slov som mala na mysli predovšetkým to, že prostredníctvom vizuálneho umenia, dobových dokumentov, orálnej histórie, fotografií si vytvárame predstavu o našej minulosti. A práve toto vizuálne umenie má silu a schopnosti podnecovať v ľuďoch predstavu o minulosti je reaktualizácie na súčasnosť."  Ďalej uviedla, že väčšina autorov prezentovaných na výstave sa venuje individuálnemu štúdiu autoritárskych režimov, totalitnej propagande, vizuálnej kultúre tej doby, ale aj orálnej histórii mapujúcej  dopady politických rozhodnutí na konkrétne ľudské životy.
 
Výstava pozostáva z vizuálnych umeleckých diel od siedmich slovenských autorov.  Verejnosti predviedli svoje diela Daniela Krajčová, Klára Kusá, Zorka Lednárová, Marcel Mališ, Erika Mészárosová, Matúš Maťátko a Filip Sabol.  Spoločne a zároveň osobitne rôznorodým spôsobom podávajú referenciu o našej problematickej histórii. 
 
Post Bellum SK k udalostiam z vojnovej minulosti uviedlo, že holokaust sa nestal zo dňa na deň. Predchádzala mu kríza v spoločnosti po 1. svetovej vojne, ktorá otvorila priestor populizmu, politickým frázam v podobe jednoduchých riešení. Demokratickou cestou sa ujal moci režim, v ktorom sa nielen demokracia, ale aj slobody a ľudské práva úplne stratili. Fakty veľkých dejín rozprávame vo výstave v historickom vývoji udalostí. Riaditeľka organizácie Post Bellom Sandra Polovková mimo iného uviedla: „Je veľmi dôležité, že aj dnešná generácia vo svojej tvorbe pracuje s témami, ktoré pomáhajú kriticky sa zamyslieť nad našou históriou a jej presahmi do súčasnosti."
 
Súčasťou výstavy je aj historická časová os s kľúčovými udalosťami druhej svetovej vojny a špecificky holokaustu na Slovensku. Vizuálne diela a historické fakty doplnili aj krátke filmy s tými, ktorí holokaust prežili. Marcel Mališ ako jeden z autorov sa k výstave vyjadril: „Na súčasnej Slovenskej výtvarnej scéne sa nekoná veľa projektov, ktoré by problematiku Slovenského štátu, fašizmu, nacizmu alebo akejkoľvek ideológie popierajúcej základné ľudské práva tematizovali. Preto patrí vďaka organizácii Post Bellum a Múzeu holokaustu, že sa na túto výstavu podujali.“
 
Výstava bude dostupná pre verejnosť do 9. septembra 2023 vo výstavnej miestnosti Múzea holokaustu v Seredi denne okrem soboty, v čase 8.00 do 15.00 hod. (po-pi) a 9.00 do 16.00 hod. (ne).
 
 
Slávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v SerediSlávnostná vernisáž výstavy „Pamäť ako referencia“ v Múzeu holokaustu v Seredi