Seniori spoznávali historické pamiatky v Nitre a okolí

Seniori spoznávali historické pamiatky v Nitre a okolí

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Vedúci Denného centra pre seniorov Jozef Valábek zorganizoval na piatok 5.mája pre členov klubu zájazd do Nitry s cieľom prezrieť si historické pamiatky mesta a blízkeho okolia. Skupina seniorov v rámci výletu napríklad navštívila Baziliku svätého Emeráma v Nitre, ktorá je katedrálnym chrámom Biskupstva Nitra. Katedrála je súčasťou Nitrianskeho hradu a je  zasvätená sv. Emerámovi, biskupovi a mučeníkovi, ktorý žil v 7. storočí. 
 
Výletníci navštívili aj nitransku Kalváriu, ktorú tvorí celkovo dvanásť kaplniek a zastavení Krížovej cesty. Na vrchole kopca sa nachádza ikonické trojfigurálne súsošie Ukrižovania. Kaplnka Božieho hrobu je štrnáste zastavenie krížovej cesty. Priamo pod vŕškom, na ktorom sa nachádza nitrianska Kalvária sa nachádza budova Misijného domu Matky Božej. Seniori nazreli do jeho priestorov, ktoré sa využívajú na ubytovanie rehoľníkov, administratívne, pastoračné a v neposlednom rade aj múzejné účely. Vystavené exponáty predstavujú zbierku predmetov, ktoré múzeu darovali slovenskí, českí, rakúski, ale hlavne nemeckí misionári Spoločnosti Božieho Slova. Sú to najmä predmety dennej potreby jednoduchých ľudí, medzi ktorými misionári žijú, ale aj kultové a ozdobné predmety, šaty, zbrane ale aj exponáty vypchávok zvierat zo všetkých svetadielov. 
 
Seredčania si nenechali ujsť ani pohľad do Svoradovej jaskyne, ktorá leží kúsok za Nitrou. Nazvaná bola podľa pustovníka Svorada, ktorý prišiel do Nitry z Poľska za vlády uhorského kráľa Štefana I. No a poslednou zástavkou bola obec Čakajovce, kde sa nachádza Panteón slovenských dejateľov. Sochy v ľudskej veľkosti umocnili zážitok z tohto miesta.
 
Celý deň bol pre seniorov veľmi príjemný a zaujímavý. Aj napriek veku zvládli turistiku a spoznali nové miesta, dozvedeli sa množstvo zaujímavostí čím si obohatili svoje vedomosti.
Seniori spoznávali historíícké pamiatky v Nitre a okolíSeniori spoznávali historíícké pamiatky v Nitre a okolíSeniori spoznávali historíícké pamiatky v Nitre a okolíSeniori spoznávali historíícké pamiatky v Nitre a okolíSeniori spoznávali historíícké pamiatky v Nitre a okolíSeniori spoznávali historíícké pamiatky v Nitre a okolíSeniori spoznávali historíícké pamiatky v Nitre a okolíSeniori spoznávali historíícké pamiatky v Nitre a okolíSeniori spoznávali historíícké pamiatky v Nitre a okolí