Seredský beh – video a poďakovanie

Seredský beh – video a poďakovanie

Šport     Oddelenie školstva, športu a kultúry    
Mesto Sereď organizovalo v sobotu 29. apríla 2023 Seredský beh. Naša vďaka patrí partnerom Sedita Sereď, Branmedia s.r.o., SAMSUNG OZ, SAMSUNG Electronic Slovakia s.r.o., firmám ecoPhone – Repasované iPhony, SMS Sereď, Naša domová správa, Mestský bytový podnik Sereď, Hubert J.E. Sereď, spoločnosť ŠINTAVAN, Denis Patráš – Centrum zdravého tela, Talianske dobroty Dolce Italia, Kadernictvo Daniela Korcová, JOKO Relax, Viliamovi Balónikovi – PIKVIP za drobné ceny pre deti na Rodinný beh, Mestskej polícii za organizačnú pomoc, našim dobrovoľníkom menovite Edite Červeňovej s manželom, Zuzane Sudinovej, Alene Kiradžievovej, Tomášovi Kavoňovi, Pavlovi a Martinovi Gálovým, zdravotníkom Jozefovi Kojšovi, Helene Loveckej, Anne Polákovej, všetkým pracovníkom z MsÚ v Seredi, skvelému moderátorovi Martinovi Lámalovi, aj kameramanovi Martinovi Kavoňovi, ktorý sa staral o zachytenie atmosféry na podujatí. Vďaka patrí aj členom veslárskeho klubu Šintava, ktorí prezentovali svoju činnosť na podujatí, tiež Všeobecnej zdravotnej poisťovni za zabezpečenie merania cukru a cholesterolu pre účastníkov. Vďaka aj našim animátorkám Hanke Ďuricovej a Kristíne Krupovej, Nine Machovej, vďaka za zabezpečenie maľovania na tvár aj pani Kloknerovej a Olleovej a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dobrý priebeh podujatia, vyjadrujeme úprimné poďakovanie.
 
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Seredského behu!
 
Krátky zostrih z podujatia tu: VIDEO
SEREDSKÝ BEH – video a poďakovanie